Baltais stārķis

Par programmu
Balto stārķu ligzdošanas sekmju monitorings ir ilgstošākais bez pārtraukuma veiktais šāda veida putnu pētījums Latvijā. Tas sākts 1989.gadā sešos parauglaukumos, tagad to skaits svārstās ap 15 dažādās Latvijas daļās, katru gadu tiek apsekotas 400-500 ligzdas. Baltā stārķa monitoringā iespējams iesaistīties ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Monitoringa mērķis ir sekot baltā stārķa ligzdošanas sekmju izmaiņām Latvijā, skaidrot to cēloņus, sekot ligzdu novietojuma un pamatu izmaiņām.
Dažādās Latvijas vietās izvietotos parauglaukumos, kuru lielums, vēlams, ir ne mazāks par 100 km², brīvprātīgie novērotāji katru gadu apseko visas baltā stārķa ligzdas – gan iepriekš uzceltās, gan jaunās, reģistrējot to novietojumu (stabs, koks, ēka u. c.), pamatu (putna vai cilvēka veidotu), apdzīvotību, izaugušo mazuļu skaitu, kā arī papildu ziņas – par mazuļu vai pieaugušo putnu bojāeju un tās cēloņiem, ligzdas bojāejas iemesliem, stārķu ierašanās un aizlidošanas datumu u. c. Pēc sezonas visi dati tiek apkopoti, rezultāti nosūtīti novērotājiem. Periodiski dati tiek publicēti arī žurnālā “Putni dabā” vai citur.

Foto: Aivars Vilnis

2014. gadā notika 7. starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaite, kurā piedalījās arī Latvija. Vairāk informācijas šeit.

Programmas vadītāja: Māra Janaus, tālr.: 29593800 e-pasts: ornlab@latnet.lv

Atbalstītāji: