Programmas

LOB vietējās grupas sadarbojas un īsteno projektus

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) darbā nozīmīga loma ir biedriem dažādās Latvijas vietās. Vairākās Latvijas vietās LOB biedri ir apvienojušies vietējās grupās un 2019. gadā, pateicoties privāto ziedotāju atbalstam, tām bija iespēja paveikt vairāk piedaloties projektu konkursā. Rīgas vietējā grupa tiekas…
Lasīt tālāk

Biežāk uzdotie jautājumi

J: Vai uzskaitēm katru gadu ir jāpiesakās no jauna? A: Nē, pietiek ar vienu pieteikšanos. Ja būsiet uzskaites veicis, automātiski uzskatīsim, ka turpināsiet to darīt arī nākamajā gadā. Ja uzskaites nebūsiet veicis vai darījis to nepilnā apmērā, projekta koordinatori ar…
Lasīt tālāk

Ieteikumi anketu un karšu aizpildīšanai

1. Uzskaišu reizes lūdzam norādīt atbilstoši metodikā dotajiem uzskaišu numuriem (no 0 līdz 3), piemēram, ja uzskaite pirmoreiz veikta tikai maijā, tās numurs būs 2, nevis 1.   2. Datu ievadītājs redz tikai anketas, tāpēc visai anketās norādītajai informācijai jābūt…
Lasīt tālāk

Ilgtspējīgas medības

Par programmu Programma uzsākta 2009. gadā pēc LOB nostājas medību jautājumā apstiprināšanas. Programmas mērķis ir nodrošināt, ka medības ir ilgtspējīgas un neapdraud Latvijas savvaļas putnu populācijas. Šī mērķa sasniegšanai LOB veicina dialogu starp medniekiem, medības regulējošām institūcijām un putnu aizsardzības…
Lasīt tālāk

Pētījums Ādažu poligonā 2008. gadā

Pētījums Ādažu poligonā 2008. gadā   2008. gadā ar LR Aizsardzības ministrijas atbalstu tika turpināts 2006. gadā uzsāktais pupuķu pētījums Ādažu militārajā poligonā. Foto: Ieva Mārdega   Būru izvietošana 15 pupuķiem domāti būri Ādažu poligonā tika izvietoti jau 2006. gadā.…
Lasīt tālāk

Pupuķu programmas rezultāti 2007. gadā

Pupuķu programmas rezultāti 2007. gadā   2007. gadā pupuķu izpētes un aizsardzības programmas ietvaros joprojām galvenā uzmanība tika pievērsta Ādažu militārajam poligonam. Veikto pētījumu mērķis bija papildināt 2006. gadā ar LR Aizsardzības ministrijas atbalstu uzsāktā projekta „Īpaši aizsargājamo putnu sugu…
Lasīt tālāk

Aicinājumam ziņot par pupuķu novērojumiem atsaucās:

Līga Ābrama, Ingus Andrejevs, Sigita Andrusa, Rolands Auziņš, Andris Avotiņš, Dina Barinska, Gunta Barkāne, Sandra Bergmane, Ruta Bērziņa, Daina Bilzēna, Alvis Birkovs, Jolanta Birnika, Dmitrijs Boiko, Andris Brenčs, Dzidra Brige, Arnis Butnars, Uldis Cakars, Agris Celmiņš, Dace Čoldere, Ervīns Čukurs,…
Lasīt tālāk

Putni dabā 15.4

Lauku piekūns – gada putns 2006 IEVA MĀRDEGA A/k 1010, Rīga, LV-1050 Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2006. gada putnu izvēlējusies lauku piekūnu Falco tinnunculus. Šoreiz gada putns atkal ir suga, par kuru Latvijā zināms ļoti maz. Vēl līdz 20. gs.…
Lasīt tālāk

Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs

Par programmu Uzskaišu galvenie uzdevumi ir reģistrēt naktsputnu skaita pārmaiņas ilgākā laika posmā un iegūt ziņas par lauksaimniecības zemes izmantošanas ietekmi uz naktsputnu populācijām Latvijā. Lejupielādējami dokumenti Naktsputnu (lauksaimniecības zemēs) uzskaišu metodika (.pdf) Naktsputnu balsu pazīšanas pašnovērtējuma anketa (.doc) Uzskaites…
Lasīt tālāk