Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgās vietas Latvijā

2004. gadā LOB izdeva grāmatu “Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgās vietas Latvijā”. Grāmatas 176 lapaspusēs sniegts jaunais un pārskatītais Latvijas putniem nozīmīgo vietu (PNV) saraksts – trešais šāda veida pārskats, ko Latvijas Ornitoloģijas biedrība izdevusi kopš PNV programmas sākuma 1994. gadā. Grāmata izdota latviešu valodā ar kopsavilkumiem angļu valodā, tās sastādītājs ir LOB putniem nozīmīgo vietu programmas vadītājs Edmunds Račinskis.

ES_PNV

Grāmatas elektroniskā versija:

1. divi lieli pdf faili 1.-41. lpp. (no titullapas līdz ievada beigām; apm. 5,8 MB); 42.-176. lpp., (visi vietu apraksti un nobeigums; apm. 27,4 MB);

2. vairāki ievērojami mazāki pdf faili dalījumā pa nodaļām un atsevišķiem vietu aprakstiem (caurmērā 0,1-1,5 MB):