Aicinājumam ziņot par pupuķu novērojumiem atsaucās:

Līga Ābrama, Ingus Andrejevs, Sigita Andrusa, Rolands Auziņš, Andris Avotiņš, Dina Barinska, Gunta Barkāne, Sandra Bergmane, Ruta Bērziņa, Daina Bilzēna, Alvis Birkovs, Jolanta Birnika, Dmitrijs Boiko, Andris Brenčs, Dzidra Brige, Arnis Butnars, Uldis Cakars, Agris Celmiņš, Dace Čoldere, Ervīns Čukurs, Ludis Dobkevičs, Viesturs Dreimanis, Ieva Biruta Eglīte, Maija Einere, Pēteris Ērglis, Līga Erkmane, Maruta Fogele, Inārs Freibičs, Rudīte Gavare, Ausma Geižina, Ieva Grāla, Laura Grīnberga, Vilnis Grīviņš, Vija Grundule, Juris Grundulis, Zigurds Gustiņš, Vladimirs Iļjins, Brigita Irbe, Ilze Īša, Eduards Jačinskis, Jānis Jansons, Didzis Jurciņš, Mārtiņš Kalaus, Indra Kalniņa, Maija Kalniņa, Raitis Kaucis, Andris Klepers, Guntis Klīdzējs, Juris Kociņš, Indriķis Krams, Edīte Krastiņa, Inta Kroja, Ernests Kurms, Agnese Kurzemniece, Imants Ķerus, Mārtiņš Ķezberis, Mārtiņš Lankrets, Varis Lāzo, Andis Liepa, Kaspars Liepiņš, Uldis Ļoļāns, Irēna Malceniece, Jānis Mančinskis, Ieva Mārdega, Māris Maskalāns, Ruslans Matrozis, Ināra Mežule, Dzintra Mossa, Linda Možeiko, Jānis Narbuts, Jānis Ošenieks, Indira Ozola, Andis Ozoliņš, Iveta Pālena, Sandra Pavlovska, Gaida Pētersone, Jānis Podnieks, Solvita Pole, Mihails Poļaks, Baiba Poļevska, Aija Priede, Viesturs Puriņš, Edmunds Račinskis, Ritvars Rekmanis, Dainis Rengarts, Romanovskis, Valters Romans, Anita Roze, Indra Rožlapa, Arturs Rubenis, Inese Rumaka, Imants Ruņģis, Zigrīda Sausmane, Gundega Sileniece, Aija Siliņa, Roberts Siliņš, Gunta Skuja, Iveta Smilga, Voldemārs Spuņģis, Ojārs Stukla, Skaidrīte Stukla, Ingrīda Šteinberga, Dzintra Šubrovska, Dmitrijs Teļnovs, Dzidra Tepera, Mārcis Tīrums, Biruta Tropa, Virgīnija Upīte, Viesturs Upītis, Andris Vaiders, Oskars Vīgants, Modra Viktorova, Ilga Viļama, Velga Vītola, Kārlis Začests, Antra Zadināne, Sarmīte Zaļkalne, Kaija Zemberga, Ģirts Zemene, Ligita Ziemele, Egīls Zirnis, Uldis Zvirbulis, Artūrs, Artūrs, Fanija, Ivars, Sandra, Vaclavs.