Pupuķi

Par programmu

Pupuķis Upupa epops Latvijā ir samērā rets un nevienmērīgi izplatīts putns. Latvijā pupuķi ir maz pētīti, tāpēc 2003. gadā tika uzsākta pupuķu pētījumu programma. Programmas mērķis ir noskaidrot Latvijas pupuķu populācijas lielumu un sekot līdzi turpmākajām tā pārmaiņām, kā arī nodrošināt mērķtiecīgus aizsardzības pasākumus (ja tādi izrādītos nepieciešami).

Vispārīga informācija par pupuķi

Ziņojiet!

Lūdzam jūs ziņot par jebkuru jums zināmu pupuķu novērošanas gadījumu! Īpaši svarīga ir informācija par atrastām pupuķu ligzdām. Savus novērojumus vēlams reģistrēt portālā Dabasdati.lv.

Rezultāti

    • Programmas pirmajos darbības gados (2003.–2005.) noskaidrota Latvijas pupuķu izplatība un novērtēts ligzdojošās populācijas lielums. Šajā laikā arī iegūti dati par pupuķu saistību ar dažādiem biotopiem, taču pupuķu biotopu izvēles noskaidrošanai tiks veikti detalizētāki pētījumi. Lasīt sīkāk
    • 2003.–2005. gadā veikto pētījumu rezultātā tika noskaidrots, ka viena no labākajām pupuķu ligzdošanas vietām Latvijā ir Ādažu militārais poligons. Lai iegūtu vairāk informācijas par šo teritoriju, 2006. gadā tika veikts pupuķu pētījums LR Aizsardzības ministrijas finansētā projekta „Īpaši aizsargājamo putnu sugu izpēte un aizsardzība Ādažu poligonā” ietvaros. Lasīt sīkāk
    • 2007. gadā pupuķu izpētes un aizsardzības programmas ietvaros joprojām galvenā uzmanība tika pievērsta Ādažu militārajam poligonam. Veikto pētījumu mērķis bija papildināt 2006. gadā ar LR Aizsardzības ministrijas atbalstu uzsāktā projekta „Īpaši aizsargājamo putnu sugu izpēte un aizsardzība Ādažu poligonā” gaitā iegūtos datus, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par pupuķu populācijas stāvokli Ādažu poligonā. Lasīt sīkāk
    • 2008. gadā ar LR Aizsardzības ministrijas atbalstu tika turpināts 2006. gadā uzsāktais pupuķu pētījums Ādažu militārajā poligonā. Lasīt sīkāk 2008. gadā turpinājām arī ievākt no iedzīvotājiem ziņas par novērotiem pupuķiem visā Latvijas teritorijā. Lasīt sīkāk

Kā izgatavot būri pupuķim

Pupuķi labprāt ligzdo atbilstoša izmēra tradicionālā dizaina būros, tomēr pētījumos Ādažu poligonā tiek izmantoti īpašas konstrukcijas būri. Sīkāku informāciju par šādu būru izgatavošanu varat iegūt šeit.

Publikācijas

Programmas vadītājs: Viesturs Ķerus, e-pasts: viesturs@lob.lv; tālr.: 29459742, 67221580

Atbalstītāji:

LR Aizsardzības ministrija
 SIA “Rūta Mežs”
Latvijas Izglītības fonda mērķprogramma
“Izglītībai, zinātnei un kultūrai”