Biežāk uzdotie jautājumi

J: Vai uzskaitēm katru gadu ir jāpiesakās no jauna?

A: Nē, pietiek ar vienu pieteikšanos. Ja būsiet uzskaites veicis, automātiski uzskatīsim, ka turpināsiet to darīt arī nākamajā gadā. Ja uzskaites nebūsiet veicis vai darījis to nepilnā apmērā, projekta koordinatori ar Jums sazināsies, lai precizētu jūsu turpmākos plānus par dalību uzskaitēs.

 

J: Vēlos savus uzskaišu novērojumus iesniegt, izmantojot Dabasdati.lv platformu. Kā nokļūt datu ievadīšanas lapā?

A: Pirms uzskaišu datu ievades lapas atvēršanas nepieciešams atvērt pašu Dabasdati.lv portālu un pierakstīties tajā ar savu lietotājvārdu. Kad tas izdarīts, klikšķini uz https://dabasdati.lv/lv/putnuatlants/uzskaites un izvēlies LPM Uzskaites. Tad kartē atrodi savu uzskaišu maršrutu, pietuvini to un noklikšķini uz maršruta līnijas (vienalga kurā tās vietā). Automātiski atvērsies attiecīgā maršruta 1. posma ievadlapa. Pārbaudi anketas galvas daļu, kas aizpildās automātiski, un ievadi pārējo obligāto informāciju par attiecīgo uzskaiti. kad tas pabeigts, var sākt pievienot uzskaitē reģistrētos novērojumus. Datu ievadīšanas instrukciju vari atrast šeit.

 

J: Vai kopā ar anketām jāsūta arī kartes ar atzīmētajiem novērojumiem?

A: Jā. Kartes nepieciešamas gan tādēļ, lai ievadot datus datubāzē, pārbaudītu un precizētu neskaidros gadījumus, gan arī tādēļ, lai uzkrātu augstas precizitātes datus turpmākiem, specializētiem pētījumiem. Aizvadīto gadu pieredze rāda, ka reizēm, aizpildot anketas, uzskaišu veicēji aizmirst anketā ierakstīt kādu kartē esošu sugu vai vienkārši pārrakstās, ierakstot citu sugu.

 

J: Vai dati tiek aizpildīti ar roku?

A: Datu aizpildīšanu iespējams veikt gan ar roku, gan elektroniski. Jebkurā gadījumā putnu novērojumi posmu kartēs tiek atlikti uzskaites laikā, bet anketas tiek aizpildītas tūlīt pēc uzskaites.

Ja uzskaišu laikā putni tiek kartēti, atzīmējot tos uz posma karšu izdrukām, anketas iespējams iesniegt vai nu elektroniski (ieteicams!), ievadot tās portālā Dabasdati.lv uzskaišu sadaļā vai aizpildot uzskaišu anketas Excel versiju, vai arī papīra formātā. Kartes tiek iesniegtas papīra formātā arī tad, ja datu ievade ir veikta elektroniski.

Ja novērojumu kartēšanai uzskaišu laikā vēlaties izmantot savu plaukstdatoru vai tamlīdzīgu elektronisku ierīci ar iebūvētu GPS, par tās izmantošanas iespējām un sagatavošanu darbam konsultējieties ar programmas koordinatoriem. Šajā gadījumā anketas būs jāiesniedz elektroniski, aizpildot tās Excel versiju, bet par iesniedzamo kartējumu datu formātu vienosieties ar programmas koordinatoriem. (Līdz ar iespēju uzskaišu datus iesniegt izmantojot Dabasdati.lv platformu, rekomendējam uzskaišu laikā novērojumus tomēr reģistrēt “klasiskajā” veidā, atzīmējot tos posmu kartēs uz papīra. Šāda novērojumu reģistrācija ir mazāk laikietilpīga un ļauj vairāk koncentrēties putnu novēroijumiem.

N.B.! Neizdariet nekādas izmaiņas elektroniskās anketas struktūrā! Aizpildiet tikai paredzētos datu laukus.

 

J: Vai rezultātus var iesniegt arī elektroniski?

A: Jā. Skatiet atbildi uz jautājumu “Vai dati tiek aizpildīti ar roku?”

 

J: Kāds ir datu iesūtīšanas termiņš?

A: Uzskaišu anketas un posmu kartes jāiesūta līdz attiecīgā gada jūnija beigām. Iespējams arī sūtīt datus pa daļām – tūlīt pēc katras uzskaites. Tas ļauj laicīgi uzsākt datu ievadīšanu datorā un ātrāk veikt datu apstrādi un analīzi. Tādējādi uzskaišu rezultāti ātrāk nonāks arī pie uzskaišu veicējiem.

 

J: Uz kādu adresi dati jāsūta?

A: Pasta sakariem lūdzam izmantot LOB adresi: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, A.k. 105, Rīga, LV-1046, ar norādi “Ligzdojošo putnu uzskaites”. Datus var nodot arī personīgi Ievai Mārdegai.

 

J: Kāpēc vajadzīga pašnovērtējuma anketa? Vai no manām sniegtajām atbildēm tajā atkarīga mana līdzdalība uzskaitēs? Vai jūs neuzticaties manām putnu pazīšanas spējām?

A: Pašnovērtējuma anketu aizpilda reizi gadā (jo sugu pazīšana laika gaitā var mainīties – parasti uz labo pusi), un tā atspoguļo caurmēra situāciju attiecīgajā sezonā. Šī anketa nepieciešama, lai, veicot datu analīzi par konkrētām sugām, tajā neiekļautu tos maršrutus, kuros uzskaites veicējs ir norādījis, ka attiecīgo sugu nepazīst (bet toties pazīst citas sugas, kuru analīzē dati savukārt tiek izmantoti). Pašnovērtējuma anketu nevajag uztvert kā šaubas par novērotāja kvalitāti vai neuzticēšanos – tas palīdz datu analīzē un rezultātu interpretācijā. Dalība uzskaitēs nav atkarīga no anketā sniegtajām ziņām.

 

J: Vai transporta izdevumi tiks apmaksāti?

A: Tajos gados, kad šī programma saņems finansiālu atbalstu, uzskaišu dalībniekiem tiks atmaksāti transporta izdevumi. Šogad, 2017. gadā, transporta izdevumi dalībniekiem tiek atmaksāti. Katra mēneša čeki jāiesniedz LOB birojā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5. datumam. Piemēram, maija čeki jānogādā LOB birojā līdz 5. jūnijam, neatkarīgi no tā vai čeks ņemts 1. vai 30. maijā. Par nākošajiem gadiem programmas koordinatori savlaicīgi informēs uzskaišu dalībniekus, informācija būs pieejama arī LOB interneta lapā.

 

J: Vai iespējams aizņemties GPS uztvērēju uzskaišu maršrutu iezīmēšanai?

A: Jā. GPS uztvērēju uzskaišu var aizņemties uz dažām dienām maršrutu iezīmēšanai, iepriekš piesakoties pie programmas koordinatoriem un vienojoties par uztvērēja saņemšanas un atdošanas laikiem.

NB! GPS uztvērēju skaits ir ierobežots.