Pupuķu programmas rezultāti 2007. gadā

Pupuķu programmas rezultāti 2007. gadā

 

2007. gadā pupuķu izpētes un aizsardzības programmas ietvaros joprojām galvenā uzmanība tika pievērsta Ādažu militārajam poligonam. Veikto pētījumu mērķis bija papildināt 2006. gadā ar LR Aizsardzības ministrijas atbalstu uzsāktā projekta „Īpaši aizsargājamo putnu sugu izpēte un aizsardzība Ādažu poligonā” gaitā iegūtos datus, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par pupuķu populācijas stāvokli Ādažu poligonā.

 

Pupuķu novērojumu kartēšana

Tika turpināta 2006. gadā uzsāktā pupuķu novērojumu kartēšana. Veikti četri maršruti, kas izvēlēti tā, lai kopējā poligona apsekotība (ņemot vērā arī 2006. gada rezultātus) būtu iespējami vienmērīga. Tā kā 2006. gadā apsekotas galvenokārt pupuķiem potenciāli piemērotās poligona teritorijas, 2007. gadā galvenā uzmanība tika pievērsta teorētiski pupuķiem nepiemērotām vietām.

Ņemot vērā nelielo maršrutu skaitu un to izvietojumu, reģistrēti tikai septiņi pupuķu novērošanas gadījumi (uzkartēti 10 punkti). Vismaz divi no tiem – pārliecinoši ārpus 2006. gadā uzkartētajām pupuķu teritorijām. Tomēr, ņemot vērā poligona nepilnīgo apsekotību 2007. gadā, nav pamata uzskatīt, ka pupuķu skaits būtu lielāks nekā iepriekš uzskatīts – 16 pāru. Jāpieļauj iespēja, ka pupuķi var būt mainījuši savas iepriekšējā gada ligzdošanas vietas.

2007. gadā atzīmētie pupuķu novērojumi (dzeltenie punkti) un 2006. gadā konstatētās pupuķu teritorijas (sarkanie apļi).

 

 

Pupuķa mazulis vienā no būriem.

Pupuķu ligzdošana būros

Papildus 2006. gadā izvietotajiem pupuķu būriem, izlikti vēl 15 būri.

Būris, kurā pupuķi ligzdoja 2006. gadā bija gājis bojā, bet pupuķi bija apmetušies būrī, kas bija vistuvāk 2006. gadā izmantotajam būrim. Tomēr nav pamata uzskatīt, ka šo būri ligzdošanai izmantoja tas pats pāris, kas ligzdoja būrī 2006. gadā. Jau iepriekšējā gadā konstatēts, ka minēto būru apkārtnē ir trīs pupuķu pāru teritorijas.

3. jūnijā būrī bija četri dzīvi un viens beigts pupuķu mazulis. 9. jūnijā visi četri mazuļi bija paaugušies un izskatījās aktīvi un veselīgi, kas ļauj domāt, ka tuvākajā laikā tie sekmīgi atstāja ligzdu. Pārbaudot būri 7. jūlijā, tajā atrasts beigts pieaugušais pupuķis. Par putna bojāejas iemesliem skaidrības nav.

Bez tam pupuķi ligzdoja arī trijos no poligonā izliktajiem zaļo vārnu būriem. Divos no tiem ligzdošana bija nesekmīga.