LOB kopsapulce – 2023. gada 11. martā

Sestdien, 2023. gada 11. martā, Latvijas Universitātes Dabas mājā notiks Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kopsapulce, kurā ir aicināts piedalīties ikviens LOB biedrs. 

Kopsapulcē paredzēti stāstījumi un prezentācijas par LOB projektiem un programmām, uzskaitēm un pētījumiem, citiem interesantiem putnu jaunumiem. 

Sanākšana notiks LU Dabas mājā, kas atrodas Pārdaugavā, Rīgā, Jelgavas ielā 1, pulcējoties 106. “Magnum” auditorijā.

Kopsapulce tiks translēta arī LOB YouTube kontā (https://youtube.com/putnidaba).

LOB KOPSAPULCES PROGRAMMA 

9.30–10.00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 

10.00–10.05 Prezidentes uzruna (Antra Stīpniece) 

10.05–10.35 LOB paveiktais 2022. gadā (Viesturs Ķerus) 

10.35–10.55 Mantziņa ziņojums (Edgars Lediņš) 

10.55–11.00 Iekšējā auditora ziņojums (Normunds Zeidaks)

11.00–11.20 Latvijas 3. ligzdojošo putnu atlants (Andris Dekants)

11.20–11.40 Ligzdojošo putnu uzskaites (Ainārs Auniņš) 

11.40–12.00 Plēsīgo putnu monitoringa rezultāti pēc 2022. gada (Andris Avotiņš, Jānis Reihmanis) 

12.00–12.20 Naktsputnu uzskaites Latvijā 2022. gadā (Oskars Keišs)

12.20–12.40 Sabiedrības izglītība un iesaiste savvaļas putnu izpētē un aizsardzībā (Agnis Bušs, Kitija Balcare)

12.40–13.00 LOB goda biedru vēlēšanas 

13.00–14.00 Pusdienu pārtraukums

14.00–14.10 Vēlēšanu rezultātu paziņošana 

14.10–14.30 Piekrastē ligzdojošo putnu monitoringa rezultāti 2022. gadā (Sintija Martinsone) 

14.30–14.50 Migrējošo putnu monitorings Papē 2022. gadā (Valts Jaunzemis)

14.50–15.10 Ziemojošo ūdensputnu uzskaite 2023 (Antra Stīpniece)

15.10–15.30 Mākslīgo ligzdu izvietošana ūpim (Pēteris Daknis)

15.30–15.50 Pieredze ar mājas strazdu aprīkošanu ar ģeolokatoriem Latvijā (Oskars Keišs)

15.50–16.10 Projekts “Vēja parki un putni – metodika ietekmju izvērtēšanai un risku karte”  (Jānis Priednieks)

16.10–17.00 Dažādi īsi ziņojumi 

LOB kopsapulces norisi atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Foto:
Selga Bērziņa

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB komunikācijas konsultante