2009 projekti

Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā (LIFE05NAT/LV/000100 Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea)

Projekta norises laiks: 01.08.2005. –31.07.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība (viens no 19projekta partneriem) Finansētājs: Baltijas Vides Forums-Latvija (projekta ieviesējs) Projekta norises vieta: Teritorijas, kas lielā mērā pārklājas ar 2000. gadā noteiktajām jūras PNV Projekta vadītājs: Antra Stīpniece, tālr.: 7221580, e-pasts:…
Lasīt tālāk

Putnu vērošanas torņa būvēšana Dvietes palienē

Projekta norises laiks: 01.01.2009.-31.09.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar biedrību “Dvietes senlejas pagastu apvienība” Finansētāji: Nīderlandes Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība/Vogelbescherming Nederland Projekta norises vieta: Dvietes paliene Projekta vadītājs: Benita Štrausa, tālr. 26109353, benita63@inbox.lv   Projekta ietvaros plānota putnu vērošanas torņa…
Lasīt tālāk

Putnu vērošanas torņa būvēšana Ķemeru nacionālajā parkā

Projekta norises laiks: 11.01.2008.-31.12.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Ķemeru nacionālā parka administrācija Finansētāji: SIA Cemex Projekta norises vieta: Ķemeru nacionālais parks Projekta vadītājs: Jānis Ķuze, tālr. 7146820, janis.kuze@kemeri.gov.lv   Projekta ietvaros plānota putnu vērošanas torņa uzbūvēšana Kaņiera ezera austrumu krastā, tādējādi…
Lasīt tālāk

Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā

Projekta norises laiks: 01.09.2007. – 01.10.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāji: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Rolands Lebuss, tālr.:…
Lasīt tālāk

Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi

Projekta norises laiks: 15.05.2005.–01.12.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: AS “Latvijas valsts meži” Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Helmuts Hofmanis, tālr.: 6444121, e-pasts:helmuts@lob.lv   Projekta pamatojums un mērķis Mednim riesta laikā nepieciešamas skrajas, labi pārredzamas priežu mežu platības. Ir…
Lasīt tālāk

Bioloģiskās daudzveidības monitoringa sadaļa “Putnu monitorings”

Projekta norises laiks: 2009-2010 Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 67221580, e-pasts: viesturs@lob.lv   Projekta mērķis Putnu monitorings tiek iedalīts fona monitoringā un speciālajā monitoringā. Fona monitoringa mērķis ir…
Lasīt tālāk

LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāji un atbalstītāji: Latvijas vides aizsardzības fonds u. c. (sk.  ) Projekta vadītājs: Agnis Bušs, e-pasts: agnis@putnidaba.lv Informācija par žurnālu „Putni dabā”, rakstu arhīvs, jaunākās ziņas utt. atrodami žurnāla interneta lapā: 
Lasīt tālāk

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants Projekta norises laiks: 2000.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāju saraksts Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv Projekta mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību un novērtēt to stāvokļa…
Lasīt tālāk