Putnu vērošanas torņa būvēšana Dvietes palienē

Projekta norises laiks: 01.01.2009.-31.09.2009.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar biedrību “Dvietes senlejas pagastu apvienība”

Finansētāji: Nīderlandes Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība/Vogelbescherming Nederland

Projekta norises vieta: Dvietes paliene

Projekta vadītājs: Benita Štrausa, tālr. 26109353, benita63@inbox.lv

 

Projekta ietvaros plānota putnu vērošanas torņa uzbūvēšana Dvietes palienē (Daugavpils rajons), tādējādi veicinot putnu vērošanas iespēju attīstīšanu šajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un putniem nozīmīgajā vietā.