Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā

Projekta norises laiks: 01.09.2007. – 01.10.2009.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētāji: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītājs: Rolands Lebuss, tālr.: 67221580, e-pasts: rolands.lebuss@lob.lv

 

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību putniem nozīmīgo vietu un Natura 2000 teritoriju aizsardzībā un pārraudzībā.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta un aprobēta apmācību programma, ar kuras palīdzību tiks veidots putniem nozīmīgo vietu uzraugu tīkls visā Latvijā. Projekta darbības ir sadalītas piecās daļās – projekta vadība un administrēšana, izpēte un projekta uzsākšana, apmācību programmas izstrāde, programmas aprobācija un informatīvās aktivitātes.

Projekta laikā apmācītie brīvprātīgie uzraugi turpmāk nodrošinās regulāru PNV monitoringu, sekos līdzi saimnieciskajai darbībai PNV, ziņos par konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī reģistrēs ziņas par visiem īpaši aizsargājamo putnu sugu novērojumiem. Uzraugi lietos projekta ietvaros izstrādāto datu bāzi, lai tajā varētu ievadīt savus novērojumus. Savukārt LOB šīs ziņas varēs izmantot dažādu projektu ietvaros, putnu skaita vērtējumu PNV pārskatīšanai un atjaunošanai, jaunu PNV teritoriju veidošanai, vai, piemēram, mikroliegumu izveidei.

PNV uzraugu grupām ir arī izglītojoša un informatīva funkcija. Uzraugi regulāri tiksies vietējās grupās, pārspriedīs ikdienas darbību un pieredzi, paši izstrādās un ieviesīs dažādus putnu un to dzīvesvietu aizsardzības projektus, rīkos informatīvus un izglītojošus pasākumus.

 

Sagaidāmie rezultāti:

  • izstrādāta un aprobēta brīvprātīgo uzraugu apmācību programma, PNV monitoringa principi un metodika, PNV uzraugu programmas realizācijas sistēma,
  • izveidoti interaktīvie palīgmateriāli – putnu balsu ieraksti putnu sugu noteikšanas apgūšanai un interaktīva datu bāze lauka novērojumu reģistrēšanai,
  • apmācītas un pastāvīgu darbību uzsākušas piecas PNV uzraugu grupas.

 

Projektā iesaistītie  individuālie uzraugi (dati uz 30.01.2008.):

Ilmārs Balodis, Dāvis Drazdovskis, Kaspars Funts, Gaidis Grandāns, Didzis Grundulis, Ineta Jansone, Elita Kalniņa, Elvijs Kantāns, Laima Kārkliņa, Andris Klepers, Ilze Kļavinska, Ieva Kļaviņa, Egils Kokts, Indriķis Krams, Dainis Krīgens, Zane Laiviņa, Edgars Lediņš, Uldis Ļoļāns, Valdis Lukjanovs, Aivars Meinards, Aigars Pērkons, Valters Pranks, Ritvars Rekmanis, Jānis Režais, Arnis Sazoņenko, Elīza Spridzāne, Francis Slišāns, Dzidra Strautmane, Vladimirs Šembeļis, Guntis Zariņš

 

Projekta darba grupa:

Sēlijas virsmežniecība  (Andris Akots), Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (Marija Mileika un Ilmārs Atte), Teiču dabas rezervāta administrācija (Andris Avotiņš), Ziemeļaustrumu virsmežniecība (Nikolajs Brīvība), Ventspils reģionālā vides pārvalde (Lienīte Feldmane), Slīteres Nacionālā parka administrācija (Helmuts Hofmanis), Valsts meža dienests (Sandra Ikauniece), Dabas aizsardzības pārvalde (Mārtiņš Kalniņš), Ķemeru Nacionālā parka administrācija (Jānis Ķuze), Jelgavas reģionālā vides pārvalde (Aivars Legzdiņš), Cēsu virsmežniecība (Druvis Melderis), Madonas virsmežniecība (Dace Rācene), LR Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments (Mārcis Saklaurs un Līga Kabaka), Rāznas Nacionālā parka administrācija (Aina Skredele), Dabas parks “Engures ezers” (Roberts Šiliņš), Valsts vides dienests (Andris Širovs), Austrumlatgales virsmežniecība (Vladimirs Šembeļis), Liepājas reģionālā vides pārvalde (Dzidra Strautmane), Jelgavas reģionālā vides pārvalde (Zane Laiviņa), Vides aizsardzības klubs (Elita Kalniņa), Biedrība “Rāma” (Guntis Zariņš), Gaujas Nacionālā parka administrācija (Egils Kokts), Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts (Indriķis Krams)