2007 projekti

Sabiedrības iesaistīšana putnu izpētē un aizsardzībā

Projekta norises laiks: 15.06.07.–31.10.07. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītāja: Ilze Ķuze, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv   Projekta mērķis ir iesaistīt sabiedrību putnu dzīvesvietu saglabāšanā, veicot praktiskus darbus “Dvietes dabas parkā”,…
Lasīt tālāk

Putnu aizsardzības interešu iekļaušana Lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam un Kopējās lauksaimniecības politikas pamatnostādnēs

Norises laiks: 01.04.2007. – 30.03.2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Sadarbības parneri: Lielbritānijas Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība (RSPB/BirdLife UK), BirdLife International Briseles birojs,Latvijas Dabas fonds, Latvijas Entomoloģijas biedrība Finansētājs: Lielbritānijas Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītāja: Lāsma…
Lasīt tālāk

Dvietes palienes dabas parka apsaimniekošana un atjaunošana

Projekta norises laiks: 19.04.2007.–29.02.2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Nīderlandes Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība (Vogelbescherming Netherlands) Sadarbības partneri: Arc fonds, biedrība “Dvietes senlejas pašvaldību apvienība” Projekta norises vieta: Dviete (Daugavpils rajons) Projekta vadītājs: Edmunds Račinskis, tālr.: 7799055, e-pasts: edmunds@lob.lv  …
Lasīt tālāk

Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā (LIFE05NAT/LV/000100 Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea)

Projekta norises laiks: 01.08.2005. –31.07.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība (viens no 19projekta partneriem) Finansētājs: Baltijas Vides Forums-Latvija (projekta ieviesējs) Projekta norises vieta: Teritorijas, kas lielā mērā pārklājas ar 2000. gadā noteiktajām jūras PNV Projekta vadītājs: Antra Stīpniece, tālr.: 7221580, e-pasts:…
Lasīt tālāk

Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu aizsardzībai

Projekta norises laiks: 2004.–2008. Izpildītājs: Latvijas Dabas fonds Sadarbības partneri: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Dabas aizsardzības pārvalde, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts un iesaistītās pašvaldības Finansētājs: Eiropas Savienības LIFE-Daba programma, ANO Attīstības programma/GEF, LR Vides ministrija Projekta norises vieta: 15 teritorijas visā Latvijā: Sitas…
Lasīt tālāk

Melno stārķu ligzdošanas sekmju monitoringa metodikas pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes uz ligzdošanas sekmēm novērtējums

Projekta norises laiks: 2005.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: AS “Latvijas valsts meži” Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Māris Strazds, tālr.: 9103975, e-pasts: mstrazds@latnet.lv   Projekta mērķis un uzdevumi Melno stārķu aizsardzības veicināšana Latvijā, noskaidrojot saimnieciskās darbības iespējamo ietekmi uz…
Lasīt tālāk

Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā

Projekta norises laiks: 01.09.2007. – 01.10.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāji: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Rolands Lebuss, tālr.:…
Lasīt tālāk

Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi

Projekta norises laiks: 15.05.2005.–01.12.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: AS “Latvijas valsts meži” Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Helmuts Hofmanis, tālr.: 6444121, e-pasts:helmuts@lob.lv   Projekta pamatojums un mērķis Mednim riesta laikā nepieciešamas skrajas, labi pārredzamas priežu mežu platības. Ir…
Lasīt tālāk

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants Projekta norises laiks: 2000.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāju saraksts Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv Projekta mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību un novērtēt to stāvokļa…
Lasīt tālāk