Sabiedrības iesaistīšana putnu izpētē un aizsardzībā

Projekta norises laiks: 15.06.07.–31.10.07.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītāja: Ilze Ķuze, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv

 

Projekta mērķis ir iesaistīt sabiedrību putnu dzīvesvietu saglabāšanā, veicot praktiskus darbus “Dvietes dabas parkā”, kā arī iesaistīt sabiedrību Latvijas putnu izpētē (Latvijas ligzdojošo putnu uzskaitēs), papildinot semināru dalībnieku zināšanas par Latvijas putniem un uzskaišu metodiku.

 

Projekta uzdevumi:

  1. Talka “Dvietes dabas parkā”, 18.–19. augusts, kuras laikā tiks veikts darbs ar savvaļas zirgu aploku uzlabošanu un krūmu izciršanu palieņu pļavās, kā arī veikta dabas parka topošā informācijas centra apkārtnes sakopšana.
  2. Putnu noteikšanas semināri Papē (14.–16. septembris un 28.–30. septembris), kuru laikā pilnveidosim dalībnieku iemaņas putnu sugu noteikšanā un tie apgūs Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu metodiku .

 

Sagaidāmie rezultāti:

  1. Notikusi talka “Dvietes dabas parkā”, kurā piedalījušies 45 dalībnieki, kas paveikuši nozīmīgu darbu – zirgu aploku atjaunošanu un topošā informācijas centra apkārtnes sakopšanu. Šo darbu veikšana palīdz ieviest parka dabas aizsardzības plānu. Kā arī veikta dabas parka un tā dabas vērtību popularizēšana nacionālā un reģionālā līmenī.
  2. Notikuši divi semināri par putnu noteikšanu, tajos piedalījušies 30 dalībnieki, kas apzināti ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību.
  3. Paredzams, ka vismaz 15 semināru dalībnieki turpmāk piedalās Latvijas ligzdojošo putnu uzskaitēs, kas ilgstošā laika termiņā nodrošina, ka Latvijā pieejami reprezentatīvi dati par biežāk sastopamo putnu sugu populāciju stāvokli un to pārmaiņu tendencēm, kas kalpo par pamatu šo sugu aizsardzības stāvokļa novērtēšanai un pasākumu plānošanai.