2012 projekti

Ziemeļu gulbju izpēte 2012. gadā

Projekta norises laiks: 2012. gada marts-novembris Izpildītājs: Latvijas Gulbju izpētes biedrība sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību Finansētāji: SIA “AKZ” Projekta vadītājs: Dmitrijs Boiko, tālr.: 67356041, e-pasts: dmitrijs.boiko@gmail.com Projekta mērķis Turpināt ziemeļu gulbju izpēti Latvijā – uzskaitīt ziemeļu gulbjus migrācijas un…
Lasīt tālāk

Mežu biotopu nozīme pūcēm un to barības objektiem

Projekta norises laiks: 2011. gada oktobris-2012. gada oktobris Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāji: Stora Enso Latvija, LU Studentu Padome (Zinātnisko projektu konkurss), Vides risinājumu institūts Projekta vadītājs: Andris Avotiņš jun., tālr.: 26624787, e-pasts: andris.avotins@hotmail.com Projekta mērķi Projekta īstermiņa mērķis ir…
Lasīt tālāk

CEMEX Putnu dienas

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, LU Bioloģijas institūta Papes putnu staciju Finansētāji: SIA “Cemex” Projekta vadītājs: Valters Pranks, e-pasts:valterspranks@gmail.com; 2010. gadā: Ilze Ķuze, e-pasts: ilze@lob.lv  
Lasīt tālāk

Ērgļi pāri robežām

Projekta norises laiks: 2011. gada jūlijs-2013. gada jūnijs Izpildītājs: Latvijas Dabas fonds (vadošais partneris) sadarbībā ar Igaunijas Ornitoloģijas biedrību (Eesti Ornitoloogiaühing) Finansētāji: Igaunijas – Latvijas programma 2007-2013 Pārrobežu sadarbības programma Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros Kontaktpersona LOB: Aigars Kalvāns, tālr.:…
Lasīt tālāk

LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāji un atbalstītāji: Latvijas vides aizsardzības fonds u. c. (sk.  ) Projekta vadītājs: Agnis Bušs, e-pasts: agnis@putnidaba.lv Informācija par žurnālu „Putni dabā”, rakstu arhīvs, jaunākās ziņas utt. atrodami žurnāla interneta lapā: 
Lasīt tālāk

MARMONI

Projekta norises laiks: 2010. gada oktobris-2015. gada marts Izpildītājs: Baltijas Vides Forums-Latvija Finansētāji: LIFE+ programma u. c. Kontaktpersona LOB: Antra Stīpniece, e-pasts: antra@lob.lv Projekta mērķis Izstrādāt inovatīvu pieeju, lai novērtētu jūras bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzības stāvokli, kā arī apzinātu…
Lasīt tālāk

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants Projekta norises laiks: 2000.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāju saraksts Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv Projekta mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību un novērtēt to stāvokļa…
Lasīt tālāk