Ziemeļu gulbju izpēte 2012. gadā

Projekta norises laiks: 2012. gada marts-novembris

Izpildītājs: Latvijas Gulbju izpētes biedrība sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību

Finansētāji: SIA “AKZ”

Projekta vadītājs: Dmitrijs Boiko, tālr.: 67356041, e-pasts: dmitrijs.boiko@gmail.com

Projekta mērķis

Turpināt ziemeļu gulbju izpēti Latvijā – uzskaitīt ziemeļu gulbjus migrācijas un ligzdošanas laikā, gredzenot šos putnus un nolasīt gredzenus.

Apraksts

Latvijā ziemeļu gulbjus kopš 2003. gada pēta ornitologs Dmitrijs Boiko. Šo gadu laikā ir konstatēta ligzdošana vairāk nekā 200 vietās un apgredzenoti 870 ziemeļu gulbji. Regulārā putnu uzskaite pārlidojumu un ligzdošanas laikā ļauj sekot populācijas pārmaiņām. Ziemeļu gulbju gredzenošana ļauj noskaidrot ne tikai šīs sugas ziemošanas vietas un migrācijas ceļus, bet arī noskaidrot jaunu putnu mirstību dažādos vecumos, vietas, kur tie sāks ligzdot utt.