2015 projekti

LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāji un atbalstītāji: Latvijas vides aizsardzības fonds u. c. (sk.  ) Projekta vadītājs: Agnis Bušs, e-pasts: agnis@putnidaba.lv Informācija par žurnālu „Putni dabā”, rakstu arhīvs, jaunākās ziņas utt. atrodami žurnāla interneta lapā: 
Lasīt tālāk

MARMONI

Projekta norises laiks: 2010. gada oktobris-2015. gada marts Izpildītājs: Baltijas Vides Forums-Latvija Finansētāji: LIFE+ programma u. c. Kontaktpersona LOB: Antra Stīpniece, e-pasts: antra@lob.lv Projekta mērķis Izstrādāt inovatīvu pieeju, lai novērtētu jūras bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzības stāvokli, kā arī apzinātu…
Lasīt tālāk

LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei

Projekta norises laiks: 2015. gada 1. janvāris–2015. gada 31. decembris Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts budžets Projekta vadītājs: Agnis Bušs, e-pasts: agnis@putnidaba.lv Projekta mērķis Dot pamatu LOB biedru skaita stabilam pieaugumam ar…
Lasīt tālāk

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants Projekta norises laiks: 2000.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāju saraksts Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv Projekta mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību un novērtēt to stāvokļa…
Lasīt tālāk

Eiropas ligzdojošo putnu atlants

Projekta norises laiks: 2013.–2017. gads Izpildītājs: Eiropas putnu uzskaišu padome (EBCC), Latvijā – Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds Atbalsta: Karšu izdevniecība “Jāņa sēta” Projekta norises vieta: Eiropa Projekta vadītājs: Andris Dekants, e-pasts: atlants@lob.lv, LOB tālr.: 67221580 Projekta…
Lasīt tālāk