LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei

Projekta norises laiks: 2015. gada 1. janvāris–2015. gada 31. decembris

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts budžets

Projekta vadītājs: Agnis Bušs, e-pasts: agnis@putnidaba.lv

Projekta mērķis

Dot pamatu LOB biedru skaita stabilam pieaugumam ar īpašu uzsvaru uz jauniešiem vecumā no 10 līdz 21 gadam, noskaidrojot iedzīvotāju intereses un nodrošinot regulārus kontaktus ar biedriem.

 

Gada darba plāna kopsavilkums latviešu valodā

Gada plāna mērķis ir dot pamatu LOB biedru skaita stabilam pieaugumam ar īpašu uzsvaru uz jauniešiem vecumā no 10 līdz 21 gadam, noskaidrojot iedzīvotāju intereses un nodrošinot regulārus kontaktus ar biedriem. Darba plāns tiks īstenots visā Latvijā.

Aktivitātes var sadalīt divos pamatblokos – biedru piesaiste un noturēšana un dalība lēmumu pieņemšanas procesos. Papildus minētajiem blokiem paredzētas aktivitātes līdzekļu piesaistei. Pirmajā blokā galvenās aktivitātes ir iedzīvotāju aptauja par interesi iestāties dabas aizsardzības NVO, LOB interneta lapas uzturēšana un kontaktu uzturēšana ar LOB biedriem. Šo aktivitāšu rezultātā kopējais LOB biedru skaits palielināsies līdz 600.

Otrajā aktivitāšu blokā paredzēts sniegt atzinumus par izstrādē esošajiem normatīvo aktu projektiem, iesaistīties dabas aizsardzības plānu izstrādes un sertificēto ekspertu darba uzraudzībā. Sagaidāmais rezultāts ir dabas aizsardzības interešu adekvāta ņemšana vērā normatīvo aktu un dabas aizsardzības plānu izstrādes procesos, kā arī sertificēto ekspertu darba kvalitātes uzlabošanās.

Piešķirtais līdzfinansējums no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” projektam “LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei” ir 24 000 EUR.

 

Gada darba plāna kopsavilkums angļu valodā

The annual work plan summary in English

Project “LOB: for birds and people from Latvias regions to the world”

The goal of the annual action plan is to give grounds for stable increase of the number or members of LOB with a special emphasis on youth of 10 to 21 years of age by survey of the interests of public and ensuring regular contacts with the members of LOB. The action plan will be carried out in all Latvia.

The actions can be divided in two pillars: 1) attraction and retention of members; 2) involvement of LOB in decision-making processes. The main actions in the first pillar are survey of interest of people in joining a conservation NGO, maintenance of the web-site of LOB and regular contacts with the members of LOB. It is expected that as the result of these actions the number of members of LOB will increase to 500.

Within the second pillar it is planned to take part in development of laws and regulations and nature conservation plans of specially protected nature areas as well as monitoring of work of certified experts of nature conservation. As the result of these actions nature conservation will be adequately considered in laws and regulations and nature conservation plans and the quality of the work of conservation experts will increase.

Funds for the project: 24 000 EUR.

 

Projekta jaunumi

27.01.2015. Latvijas Ornitoloģijas biedrība saņem atbalstu darbam ar biedriem

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.