Martā “Putna stunda” aicina pievērst uzmanību putnu stāvoklim Latvijā

Foto: Armands Majevskis

“Putna stunda” ir Latvijas Ornitoloģijas biedrības izglītības programmas “Putni un mēs” ikmēneša aktivitātes nosaukums. Katru mēnesi mācību gada garumā aicinām skolēnus un citus interesentus iesaistīties kāda uzdevuma veikšanā. Līdz šim ir bijis brīvi jāizvēlas kāda putnu suga, jāraksturo tās izskats, atšķiršana no līdzīgām sugām, jāizpēta, kur suga pārziemo, jāizpēta tās biotops un ligzdošanas paradumi, kā arī tās balss.

Martā aicinām pievērst uzmanību tam, kā izvēlētajai putna sugai klājas Latvijā. Noskaidro, vai suga ir bieži sastopama, reti sastopama, varbūt tā ir apdraudēta. Sagatavo materiāli par sugas stāvokli, kurā izklāsti iemeslus, kāpēc sugai klājas tieši šādi. Piemēram, arī bieži sastopamas sugas tāds ir kādu noteiktu iemeslu dēļ – vai tā būtu barības pieejamība, daudz piemērotu ligzdvietu v. tml. Pastāsti citiem un mums par to, ko noskaidroji!  

No tevis mēneša beigās sagaidām materiālu par sugas stāvokli Latvijā un materiālu (piemēram, video, foto vai citu), kas apliecina, ka pastāstīji par uzzināto citiem (klasesbiedriem, skolasbiedriem, draugiem, ģimenes locekļiem v. tml.).

Ja pildīji uzdevumu oktobrī, novembrī, decembrī, janvārī un/vai februārī, tev jāizvēlas tā pati putnu suga, ko jau esi sācis iepazīt.

Par paveikto ziņo mums, rakstot uz e-pasta adresi putni@lob.lv. Ja tev ir tāda iespēja, dalies ar attēliem un paveikto sociālajos tīkos, izmantojot tēmturi #putnastunda.

Ja vēlies pievienoties aktivitātei, nekas nav nokavēts! Vari izpildīt iepriekšējo mēnešu uzdevumus un atsūtīt mums atskaiti arī par tiem.

Oktobra uzdevumu atradīsi šeit.

Novembra uzdevumu atradīsi šeit.

Decembra uzdevumu atradīsi šeit.

Janvāra uzdevumu atradīsi šeit.

Februāra uzdevumu atradīsi šeit.

Kad visi uzdevumi būs paveikti, aktīvākie pētnieki iegūs iespēju doties ekskursijā dabā kopā ar īstenu putnu pazinēju vai saņems iespēju savā skolā, pulciņa nodarbībā vai citā grupā satikt Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvi, kurš ieradīsies ciemos ar neatkārtojamu “Putna stundu”.