Vides organizācijas: Kariņa lēmums šobrīd nelemt par grozījumiem noteikumos par koku ciršanu mežā ir izsvērts un demokrātisks

Šī gada 3. martā Latvijas televīzijas raidījumā “1:1” premjerministrs Krišjānis Kariņš, atbildot uz jautājumu par to, kas notiek ar strīdīgajiem grozījumiem par koku ciršanu mežā, norādīja – kamēr nebūs visu pušu vienots viedoklis, tikmēr šis jautājums netiks iekļauts valdības darba kārtībā.

Vides organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Pasaules Dabas fonds – pauž gandarījumu par Kariņa nostāju noteikumu grozījumu procesā. Organizācijas uzskata, ka Kariņš rīkojies korekti – kā mūsdienīgs un demokrātisks vadītājs, kurš saskata mežu apsaimniekošanas jautājuma dažādās puses un nepieļauj atsevišķu lobiju “atnestu” likumprojektu apstiprināšanu.

Vides NVO vēlreiz uzsver, ka noteikumu projekts, kas paredz būtisku pavērsienu šodienas mežu apsaimniekošanā, ir izstrādāts nekvalitatīvi, un vairākkārt norādījušas uz pretrunām un neatbildētajiem jautājumiem. Tāpat neskatoties uz dažādiem riskiem dabas daudzveidībai un mežu ekosistēmām kopumā, ko šīs izmaiņas radītu, grozījumiem nav veikts pienācīgs ietekmes uz vidi novērtējums.

Vides organizācijas aicina Zemkopības ministriju atsaukt noteikumu projektu un pie jautājuma par iespēju cirst kokus ar mazāku caurmēru atgriezties pēc tam, kad ir veikta Dabas skaitīšanas rezultātu analīze, grozījumiem veikts ietekmes uz vidi novērtējums un piedāvāti dabai radīto risku kompensējoši pasākumi.

Tāpat organizācijas norāda, ka galvenās cirtes caurmēra samazināšana nav paredzēta arī šobrīd spēkā esošajā meža nozares plānošanas dokumentā – Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam.

“Bioloģiskās daudzveidības situācija Latvijā ir slikta, un ir skaidrs, ka, pieņemot grozījumus, mežsaimniecības ietekme uz dabas daudzveidību tikai palielināsies. Mēs uzskatām, ka uzlabojumi ir nepieciešami gan mežu apsaimniekošanā, gan dabas aizsardzības sistēmā. Pēc Dabas skaitīšanas mums būs pieejama informācija, kas ļaus pieņemt faktos balstītus lēmumus par to, kā mēs apsaimniekojam un saudzējam savus mežus, ievērojot gan mežsaimnieku, gan dabas, gan sabiedrības kopējās intereses. Tāpat ceram, ka vides NVO tiks iesaistītas nākamo meža pamatnostādņu sagatavošanā, un varēsim vienoties par to, kā īstenot koksnes ieguves intereses, nekaitējot Latvijas dabas daudzveidībai,” saka Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības vadītājs.

Informāciju sagatavoja: Liene Brizga-Kalniņa, Latvijas Dabas fonds

One comment

  1. […] Tad nu ar šo vēstuli bruņojusies LMSP nākusi klajā ar viedokļrakstu, uzsverot, ka “runa ir par jebkādu datu izmantošanu un tulkošanu spēcīgas, pelnošas un tautsaimniecību stiprinošas nozares maksimāli iespējamai nopelšanai, lai būtu, ko sargāt un aizsargāt (lasi – lai būtu slikti!). Latvijas mežu nozares oponenti jau labu laiku nav meža zinātnieki vai meža nozares profesionāļi, bet Eiropas naudas saņēmēji-ietekMEĻI, kas meklē “datus” naudas plūsmas nodrošināšanai vajadzīgajā virzienā!” Un premjeram K. Kariņam tiek likts saprast, ka “ar šādiem cilvēkiem” nevajadzētu mēģināt vienoties (ar to atsaucoties uz šo K. Kariņa lēmumu). […]

Comments are closed.