2005 projekti

Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā (LIFE05NAT/LV/000100 Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea)

Projekta norises laiks: 01.08.2005. –31.07.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība (viens no 19projekta partneriem) Finansētājs: Baltijas Vides Forums-Latvija (projekta ieviesējs) Projekta norises vieta: Teritorijas, kas lielā mērā pārklājas ar 2000. gadā noteiktajām jūras PNV Projekta vadītājs: Antra Stīpniece, tālr.: 7221580, e-pasts:…
Lasīt tālāk

Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu aizsardzībai

Projekta norises laiks: 2004.–2008. Izpildītājs: Latvijas Dabas fonds Sadarbības partneri: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Dabas aizsardzības pārvalde, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts un iesaistītās pašvaldības Finansētājs: Eiropas Savienības LIFE-Daba programma, ANO Attīstības programma/GEF, LR Vides ministrija Projekta norises vieta: 15 teritorijas visā Latvijā: Sitas…
Lasīt tālāk

Melno stārķu ligzdošanas sekmju monitoringa metodikas pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes uz ligzdošanas sekmēm novērtējums

Projekta norises laiks: 2005.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: AS “Latvijas valsts meži” Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Māris Strazds, tālr.: 9103975, e-pasts: mstrazds@latnet.lv   Projekta mērķis un uzdevumi Melno stārķu aizsardzības veicināšana Latvijā, noskaidrojot saimnieciskās darbības iespējamo ietekmi uz…
Lasīt tālāk

Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi

Projekta norises laiks: 15.05.2005.–01.12.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: AS “Latvijas valsts meži” Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Helmuts Hofmanis, tālr.: 6444121, e-pasts:helmuts@lob.lv   Projekta pamatojums un mērķis Mednim riesta laikā nepieciešamas skrajas, labi pārredzamas priežu mežu platības. Ir…
Lasīt tālāk

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants Projekta norises laiks: 2000.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāju saraksts Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv Projekta mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību un novērtēt to stāvokļa…
Lasīt tālāk