Talka Dvietes palienes dabas parkā, 18.-19.08.2007.

Foto: Daina Leimane
Foto: Daina Leimane
Foto: I. Kļavinska
Foto: I. Kļavinska
Foto: I. Kļavinska
Foto: I. Kļavinska
Foto: I. Vilšķērste
Foto: I. Vilšķērste
Foto: E. Račinskis
Foto: E. Račinskis
Foto: E. Račinskis
Foto: E. Račinskis
Foto: E. Račinskis
Foto: E. Račinskis
Foto: I. Vilšķērste
Foto: I. Vilšķērste
Foto: I. Vilšķērste
Foto: I. Vilšķērste
Foto: D. Leimane
Foto: D. Leimane
Foto: D. Leimane
Foto: D. Leimane
Foto: Ilze Kļavinska
Foto: Ilze Kļavinska
Foto: Ilze Kļavinska
Foto: Ilze Kļavinska
Foto: I. Vilšķērste
Foto: I. Vilšķērste
Foto: Edmunds Račinskis
Foto: Edmunds Račinskis
Foto: I. Vilšķērste
Foto: I. Vilšķērste
Foto: Ilze Vilšķērste
Foto: Ilze Vilšķērste
Foto: E. Račinskis
Foto: E. Račinskis