Ziemas talka Dvietes palienē

Šī gada 19.-20. janvārī Dvietes palienes dabas parka pļavās LOB sadarbībā ar biedrību “Dvietes senlejas pagastu apvienība” rīkoja talku vasarā cirsto krūmu dedzināšanai un jaunu krūmu ciršanai (sīkāk par vasaras talkas laikā paveikto lasiet šeit).

Neskatoties uz nepārtraukto lietu un izmirkušajām krūmu kaudzēm, jau sestdienas pēcpusdienā talcinieki pieveica vairāk nekā pusi iecerētā darba, un svētdienas rītā varēja doties stundu ilgā pārgājienā pa Konik zirgu un Highlander govju savvaļas ganībām. Pēc tam talkas rīta cēlienā tika pabeigta atlikusī krūmu nokopšana.

Paldies visiem talciniekiem par izturību un darba prieku: Benitai Štrausai, Aivaram Štrausam, Dāvim Grubertam, Mārai Andrijauskai, Valdai Namiņai, Naurim Namiņam, Andrim Endzelim, Dainai Leimanei, Ilzei Kļavinskai, Ievai Kļavinskai, Ievai Kļaviņai, Tomam Račinskim un Ievai Mārdegai! Liels paldies arī Bebrenes Profesionālajai vidusskolai par lielisko ēdināšanu un talcinieku izmitināšanu!

 

Edmunds Račinskis