Aktualitātes

30.06.2008. Noslēdzas Palieņu atjaunošanas projekts. 30. jūnijā noslēdzas ES LIFE-Daba fonda līdzfinansēts projekts „Palieņu pļavu atjaunošana ES sugām un biotopiem”, ko laika periodā no 2004. gada oktobra īstenoja Latvijas Dabas fonds, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, Latvijas Ornitoloģijas biedrību un 21 pagasta pašvaldību.

04.06.2008. Dabai draudzīga saimniekošana laukos – Latvijas Lauku attīstības programmas (2007-2013) sniegtās iespējas. Ir iznākusi jauna brošūra – “Dabai draudzīga saimniekošana laukos – Latvijas Lauku attīstības programmas (2007-2013) sniegtās iespējas”. Brošūrā ir apkopotas atbildes uz jautājumiem par dabas daudzveidības saglabāšanas aktivitātēm un atbalsta maksājumu saņemšanas iespējām.

02.06.2008. Izdota grāmata par dabas apsaimniekošanu. Šā gada maija beigās izdota jaunāko dabas apsaimniekošanas pieredzi apkopojoša grāmata “Aktuālā savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā”.

30.05.2008. Palieņu pļavu atjaunošanas noslēguma seminārs. 2008. gada 19. jūnijā Valgundes novadā notiks noslēguma seminārs LIFE-Daba projektam “Palieņu pļavu atjaunošana ES prioritārajām sugām un biotopiem”.

19.05.2008. Lielupes pļavām Jelgavā savi noteikumi. 2008. gada 13. maijā, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

09.05.2008. Seminārs par pļavu apsaimniekošanu. 2008. gada 13.un 14. maijā, Valmieras rajona Burtniekos norisināsies seminārs par pļavu apsaimniekošanu dabas aizsardzības mērķiem.

08.03.2008. Dabas aizsardzības režīms Svētes palienē kļūst stingrāks. Ar 2008. gada 7. martu dabas parkam “Svētes paliene” stājas spēkā individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 134).

21.01.2008. Ziemas talka Dvietes palienē. Šī gada 19.-20. janvārī Dvietes palienes dabas parka pļavās LOB sadarbībā ar biedrību “Dvietes senlejas pagastu apvienība” rīkoja talku vasarā cirsto krūmu dedzināšanai un jaunu krūmu ciršanai.

18.01.2008. Aicinājums uz talku Dvietes palienē. Šā gada 19.-20. janvārī (sestdien un svētdien) Dvietes palienes pļavās notiks talka vasarā cirsto krūmu dedzināšanai un jaunu ciršanai. Laipni aicināti piedalīties!

2007

20.11.2007. Noteikta dabas parka Svētes paliene aizsardzības un izmantošanas kārtība. 8. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabas parka „Svētes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

15.10.2007. Apstiprināts Pededzes lejteces dabas aizsardzības plāns. 2.oktobrī ar Vides ministrijas rīkojumu Nr. 605 apstiprināts dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargājamai dabas teritorijai – “Pededzes lejtece”.

15.10.2007. Individuālie noteikumi Raķupes ielejas dabas liegumam. 4.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Raķupes ieleja” individuālie aizsardzības noteikumi”.

30.08.2007. Zirgi ieradušies Pilssalā. Kopš trešdienas Jelgavas centrā – Pilssalā – uz pastāvīgu dzīvi ieradušies 16 savvaļas zirgi no Nīderlandes. Turpmāk tie palīdzēs pasargāt no aizaugšanas ar krūmājiem Lielupes palienes pļavas.

28.08.2007. Palieņu apsaimniekošanas pieredze Svartadālenā, Zviedrijā. Trīs dienas no 24-26. augustam Zviedrijā Svartadālenā risinājās pieredzes apmaiņas brauciens, izzinot kā apvienot tūrismu, lauksaimniecību un dabas aizsardzību Natura 2000 vietās.

27.08.2007. Pilssalā ganīsies savvaļas zirgi. Šā gada 29. augustā no Nīderlandes uz atjaunotajām ganībām Jelgavā Lielupes krastos ieradīsies 16 savvaļas zirgi. Tie turpmāk ganīsies pilsētas centrā – Lielupes palienes pļavās, kas ir starptautiskā mērogā izcila dabas teritorija.

27.08.2007. Dvietes paliene kļūst bagātāka. Šī vasara dabas parkā “Dvietes paliene” ir dāsna – dzīvei savvaļā pielāgotajām govīm un zirgiem dzimst mazuļi.

11.07.2007. Atklāta bioloģiski vērtīgo zālāju pļaujas sezona. 10. jūlijā oficiāli iesākās bioloģiski vērtīgo zālāju pļaušana. Tā noteikts līgumos ar Lauku atbalsta dienestu visiem tiem zemes īpašniekiem, kuri apsaimnieko tā sauktās „zaļās pļavas”.

18.06.2007. LDF stends Green Week Briselē. Briselē – Eiropas Komisijas ēkā norisinājās par tradīciju kļuvusī Zaļā nedēļa (Green Week 2007). Šogad Latviju tajā pārstāvēja Latvijas Dabas fonds, piedaloties ar stenda ziņojumu par palieņu pļavu atjaunošanu.

08.05.2007. DAP Svētes palienei. Šā gada 26. aprīlī LR Vides ministrs Raimonds Vējonis apstiprināja dabas aizsardzības plānu dabas parkam “Svētes paliene”.

20.04.2007. Sabiedriskā apspriešana Pededzes lejtecē. Rugāju pagasta padomē, notiks dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana dabas liegumam “Pededzes lejtece”.

18.04.2007. Mugurves pļavas – individuālie noteikumi. Dabas liegumam “Mugurves pļavas” apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

12.04.2007. LDF informatīvā otrdiena 17.04.2007. Latvijas Dabas fonda informatīvā tikšanās, kas šoreiz veltīta praktiskām dabas aizsardzības tēmām gan Latvijā, gan pasaulē.

15.03.2007 Saimniekošana Sitas un Pededzes dabas liegumā pēc saviem noteikumiem. Dabas liegumam “Sitas un Pededzes paliene” apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

13.03.2007. LDF tikšanās 13.02.2007. Par jaunizstrādātajiem dabas aizsardzības plāniem.

24.02.2007. Raķupes ieleja – sabiedriskā apspriešana. Raķupes ielejā jau kopš 2004. gada nogales norisinās palieņu pļavu atjaunošanas darbi, kurus koordinē Latvijas Dabas fonds LIFE-Daba projekta “Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros. Tagad top dabas aizsardzības plāns.

18.02.2007. LAP 2007-2013. Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Latvijas Entomoloģijas biedrības dabas aizsardzības eksperti atkārtoti pauž neapmierinātību ar nākamā plānošanas perioda Lauku attīstības programmas (LAP) projektu.

 

2006

20.12.2006. Akceptē dabas aizsardzības plānu Lielupes palienes pļavām. Par dabas aizsardzības plānā paredzētajiem pasākumiem nākamajos desmit gados.

19.12.2006. Daba un cilvēks Durbes ezera pļavās. Par nelikumīgām darbībām dabas liegumā “Durbes ezera pļavas” un dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu.

11.12.2006. Zaļā gaisma paliem Ziemeļvidzemē. Par dabas aizsardzības plānu izstrādi dabas liegumiem “Burgas pļavas” un “Rūjas paliene”.

27.11.2006. Spriedīs, kā apsaimniekot Durbes ezera pļavas. Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plānu izstrādā Latvijas ornitoloģijas biedrība, projekta vadītājs ir Rolands Lebuss LIFE-Daba projekta „Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros. Plāns izstrādāts laika posmam no 2007. līdz 2016. gadam.

27.11.2006. Lai saglabātu vietu, kur griezēm ligzdu vīt. Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) LIFE-Daba projekta “Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros izstrādājusi dabas parka “Svētes paliene” dabas aizsardzības plānu. Novembra beigās ikviens var piedalīties tā sabiedriskajā apspriešanā.

31.10.2006. Dabas lieguma „Burgas pļavas” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Dabas lieguma „Burgas pļavas” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 17. novembrī plkst. 11:00 Valkas pagasta padomē

31.10.2006. Dabas lieguma „Rūjas paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Dabas lieguma „Rūjas paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 16. novembrī plkst. 11:00 Valmieras rajona Sēļos, Sēļu muižas mazajā zālē.

24.10.2006. Lielupes palienes pļavu dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Šā gada 2. novembrī pl. 10:00 Jelgavas rajona padomes ēkā – Jelgavā, Pasta ielā 37 notiks dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana dabas liegumam “Lielupes palienes pļavas”.

16.10.2006. Gandarījums par talku Pilssalā. Sestdien, 14.oktobrī Jelgavā Pilssalā 42 brīvprātīgie piedalījās palieņu pļavas atjaunošanas talkā, ko organizēja Latvijas Dabas fonds projekta “Palieņu pļavu atjaunošana” ietvaros.

16.10.2006. Tūrisms kā ekonomiskās attīstības alternatīva Natura 2000 vietās. Š. g. 12. un 13. oktobrī Gulbenes rajona „Vonadziņos” un Talsu rajona „Imulās” norisinājās izglītojoši semināri par tūrisma organizēšanu, plānošanu un veicināšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

02.10.2006. Aicinām uz talku Pilssalā! Sestdien, 14. oktobrī aicinām uz palieņu pļavas atjaunošanas talku Jelgavā.

16.09.2006. Notikusi trešā vadības grupas sanāksme. 15. septembrī Rīgā Latvijas Dabas muzeja lasītavā norisinājās LIFE-Daba projekta „Palieņu pļavu atjaunošana” Vadības grupas sanāksme.

12.09.2006. Aicina Vides ministriju atbalstīt dabas aizsardzības interešu iekļaušanu Latvijas Lauku attīstības programmā 2007. – 2013. gadam.

24.08.2006. Piekrastes pļavu atjaunošanas pieredze Somijā. Augusta vidū LIFE-Daba projekta „Palieņu pļavu atjaunošana” sadarbības partneri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Somijā.

24.08.2006. Kā jāsaimnieko Dvietes palienē? 11. augustā dabas parkā “Dvietes paliene” Bebrenes pagastā “Atālu” mājās bija sanākuši lauksaimnieki, kuru saimniecības atrodas šajā īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā, kas iekļauta ES aizsargājamo teritoriju tīklā “Natura 2000”.

13.08.2006. Izstrādā dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Pededzes lejtece”. Stradu pagastā 8.augustā notika uzraudzības grupas sanāksme, kas strādā pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam “Pededzes lejtece”.

11.08.2006. Ērglis, govis un akmens laikmeta liecības Dvietes palienē. 11. augustā dabas parka „Dvietes paliene” atjaunotajās palieņu pļavās Latvijas Dabas fonda rīkotā semināra dalībnieki no Rubenes pagasta kopīgi centās ieraudzīt mazo ērgli un savvaļas Hailander šķirnes govis, kuras izbauda Augšzemes jaukumus, noēdot lekno palieņu pļavu zāli un krūmus.

05.08.2006. Vai mana pļava ir dabiska? Bioloģiski vērtīgas zālājs – vārdu savienojums, kas pāris gadu laikā ienācis gan lauku zemju īpašnieku, gan ar lauksaimniecību dažādi saistītu cilvēku un arī biologu sarunvalodā.

02.08.2006. Lūko pieredzi Užavas pļavās. Lai gan apstiprinājies tas, ka unikālo palieņu pļavu kopšana atmaksājas, visi Užavas augšteces lieguma zemes īpašnieki Alsungā nav gana nobrieduši īstenot dabas aizsardzības plānu.

01.08.2006. Ziemeļvidzemē – jauna dabas un kultūrvēstures izziņas taka. 4.augustā Burtniekos svinīgi atklās dabas un kultūrvēstures izziņas dabas taku „Vīsraga dabas taka”.

31.07.2006. Unikālu pļavu kopšana atmaksājas. Par pieredzes semināru Natura 2000 teritorijā “Sitas un Pededzes paliene”

06.07.2006. Eiropas Komisija apmeklē LIFE-Daba projektus. Eiropas Komisijas pārstāvji tikās ar divu LIFE-Daba projektu – “Ziemeļgauja” un “Latvijas palieņu pļavu atjaunošana” darba grupām, kā arī apmeklēja abu projektu teritorijas.

03.06.2006. Privilēģija saimniekot liegumā. Žurnālistes Noras Driķes raksts “Dienā” par saimniekošanu un dabas vērtībām Durbes ezera pļavās.

12.05.2006. Dvietes un Pededzes palienēs ganīsies villainas govis. Sestdien, 13.maijā, no Nīderlandes Latvijā tiks ievesti dabas fonda ARK dāvinātie 36 Hailander šķirnes liellopi. Pēcpusdienā 16 lopi dosies iepazīt Dvietes palienes pļavas, bet vēlu vakarā Litenes pagasta Pededzes palienē tiks palaisti nākamie sešpadsmit.

18.04.2006. Vai Durbes ezera pļavās atgriezīsies ķikuti? Lai iesaistītu zemes īpašniekus un citas ieinteresētās puses dabas aizsardzības plāna tapšanā dabas liegumam „Durbes ezera pļavas” izsludināta informatīvā sanāksme.

10.04.2006. Atjaunos dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Lielupes palienes pļavas”. 2006.gadā tas tiek atjaunots 2002.gadā izstrādātais dabas aizsardzības plāns, jo būtiskas izmaiņas skārušas dabas lieguma robežas.

05.04.2006. Aicinām uz Svētes palieni. 6 aprīlī visi interesenti tiek aicinātiu uz informatīvo sēdi par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam “Svētes paliene”.

05.04.2006. Taps dabas aizsardzības plāns Raķupes ielejai. Dabas aizsardzības plānu paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām – vairāk par to Jolanta Bāra, Baltijas Vides forums.

07.03.2006. Dabas daudzveidības saglabāšana laukos – Lauku attīstības plāna iespējas. 7.martā norisinājās apmācību seminārs par dabas daudzveidības saglabāšana laukos saistībā ar topošo Lauku attīstības plānu.

27.02.2006. Lūkosies uz putniem un Burtnieku. Burtnieku ezera krastā Vīsragā tikko uzcelts skatu tornis. Turpat tiek plānota Ēķinupes taka, kas iepazīstinās ar dabas lieguma un NATURA 2000 teritorijas “Burtnieku ezera pļavas”dabas vērtībām un novada bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu.

 

2005

16.12.2005. “Vidusburtnieka” nākotni lemjot… Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana dabas liegumā “Vidusburtnikes”. Dabas liegums “Vidusburtnieks” ir jaunizveidota īpaši aizsargājama dabas teritorija, kura pastāv kopš 2004.gada. Iespējams, tāpēc nosaukums vietējiem ir nedaudz mulsinošs, jo šādu senu vietvārdu neatrast. Tas cēlies no teritorijas novietojuma – pa vidu starp Rūju un Sedu – divām lielākajām upēm, kas ietek Burtniekā.

08.11.2005 Kas sagaida Kalnciema pļavas? Kalnciema pļavas ir unikāla dabas teritorija. Tik nelielā platībā ir atklāta viena no nozīmīgākajām jumstiņu gladiolas atradnēm.

18.10.2005 Burtnieku rosība – kas īsti notiek NATURA 2000 teritorijā “Burtnieku ezera pļavas”? Par projekta aktivitātēm: krūmu ciršanu, zirgu aploka žoga celšanu Burtnieku zirgaudzētavas apsaimniekotajā Ēķinupes palienē un dabas aizsardzības plāna apspriedi Burtniekos, Briedes krogā.

09.09.2005. Gada laikā atjaunoti 1300 ha palieņu pļavu – apkopojoša informācija par atjaunotajām palieņu pļavām 2005. gada sezonā, lai arī pļavu atjaunošanas darbi var mierīgi turpināties.

26.08.2005. Projekta vadības grupa viesojas Sedas palienē – par 2. projekta vadības grupas sēdi, kas norisinājās Valkas rajonā: “Ķempēnos” un Sedas palienē.

10.08.2005. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Matsalu Nacionālo parku R-Igaunijā (4.-5. augusts)

01.08.2005. Dabas aizsardzība veicina zemkopības rašanos – dabas lieguma statuss nenozīmē pilnīgu saimniekošanas aizliegumu, pļavu aizsardzībai saimniekošana ir pat vēlama un ar to var gūt finansiālu labumu.

22.07.2005. Eiropas Komisijas pārstāvji Alsungā – par projekta kontrolieru gaitām Užavas augštecē un Alsungas pašvaldībā

08.06.2005. „Putni palieņu pļavās”

08.06.2005. Griežu meklēšanas akcija noslēgusies

31.05.2005. Meklējam griezi! – akcija, kura norisinās Pasaules Vides dienas atzīmēšanas ietvaros.

25.05.2005. Palieņu pļavu monitorings – naktsputnu uzskaites sistēma, kas vairākkārt tika veikta visās projekta teritorijās, lai vērtētu palieņu pļavu atjaunošanas efektivitāti. Rezultāti vēl gaidāmi.

12.04.2005. Zaļais īpašums – Par Ziemeļvidzemes palieņu pļavām uzņemts LTV1 raidījums ar devīzi: Zaļais īpašums vienam vai visiem?

11.04.2005. Noslēgušās informatīvās sanāksmes – apkopojums par pirmo informatīvo sanāksmju norisi. Tās notika katrā iesaistītajā pašvaldībā un bija adresētas projekta teritoriju zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

14.03.2005. Palieņu pļavu atdzimšana – Par palieņu pļavu atjaunošanas darbu uzsākšanu, 2005.g. pavasara palu prognozes.

11.02.2005. Sēļos spriež par Rūjas palieņu pļavu atjaunošanu – apraksts par pirmo informatīvo sanāksmi, kas norisinājās Sēļu muižā.

14.01.2005. Sedas upes palieņu pļavu atjaunošanas jaunumi – Par pirmās informatīvās sanāksmes norisi Ērģemes pagasta Turnas Tautas namā. (Papildināts ar 5 bildēm no sanāksmes)

03.01.2005. Gaidāma pirmā informatīvā sanāksme LIFE Nature/UNDP projektā “Palieņu Pļavu atjaunošana”. Jaunā gada apsveikums un pirmās informatīvās sanāksmes darba kārtība.

 

2004

15.12.2004. LDF informatīvajā sanāksmē stāsta par projektu “Palieņu pļavu atjaunošana” – Pirmās projekta publiskās prezentēšanas izklāsts.

09.11.2004. Pašvaldības iesaistās Palieņu pļavu atjaunošanas projekta norisē – par pašvaldību iesaistīšanos partneru statusā un labumiem, kādus tās gūs no dalības projektā”.

07.10.2004. Sācies jauns LIFE-Nature projekts “Palieņu pļavu atjaunošana” – pirmā ziņa par projekta uzsākšanu, mērķiem un gaidāmajiem rezultātiem.