Talka Dvietes palienes dabas parkā

Šī gada 18. un 19. augustā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un putniem nozīmīgajā vietā Dvietes paliene (Daugavpils rajons) notika LOB un biedrības “Dvietes senlejas pašvaldību apvienība” rīkota talka. Tās laikā tika cirsti krūmi aizaugušajās palieņu pļavās, lai palīdzētu nodrošināt savvaļas putnu ligzdošanu turpmākajos gados.

Edmunds Račinskis, LOB valdes priekšsēdētājs, norāda: “Esmu apmierināts ar talkas norisi. Tika paveikts gandrīz viss ieplānotais. Lai gan darbs nebija viegls – karstums, sviedri, kukaiņi – noskaņojums bija labs un strādājām ar pilnu atdevi.”

Talkas laikā notika ne tikai praktiskais darbs pļavās, bet arī vairākas ekskursijas. Svētdienas, 19. augusta, rītā Ārija Gruberte iepazīstināja ar Dvietes palienes vēsturi, aicinot apskatīt novadpētniecības ekspozīciju, kas iekārtota viņas dzimtas mājās “Attāli”, savukārt Dāvis Gruberts pastāstīja par turpat izvietoto Daugavpils universitātes Metereoloģisko posteni. Turpinājumā talcinieki E. Račinska vadībā devās palieņu pļavās, kur iepazinās ar aploku iemītniekiem – “Konik Polski” šķirnes zirgiem un “Highlander” šķirnes govīm. Talkas noslēgumā īpašs pārsteigums pirms došanās mājup bija Benitas Štrausas vadītā ekskursija pa Bebrenes muižu – talkas dalībnieki ar lāpām devās muižas pazemes ejās, uzzināja par muižas vēsturi un dzēra karstvīnu.

Talkas dalībniece, LOB direktore Ilze Vilšķērste atzīst: “Talka bija ļoti jauks pasākums. Kārtīgi strādājām un kārtīgi atpūtāmies. Ceru, ka turpmāk šādos pasākumos ar LOB biedriem tiksimies biežāk! ”

Visi talcinieki arī saņēma piemiņas veltes – maisiņu ar tēju no ārstniecības augiem, kas auguši Dvietes palienes pļavās, kā arī dažādus informatīvos materiālus par Dvietes palieni un tās dabas vērtībām.

LOB pateicas visiem talkas dalībniekiem – Aigaram Pērkonam, Mārītei Pērkonei, Gunai Pērkonei, Kasparam Sēlim, Sandijam Vietniekam, Laimai Šnikerei, Dārtai Drabovičai, Vitālijam Drabovičam, Inetai Zībārtei, Mārai Kļaviņai, Emīlam Vilšķērstam, Ilonai Mednei, Mārtiņam Aukšpolam, Naurim Jeļisējevam, Ievai Kļaviņai, Ilzei Kļavinskai, Ievai Kļavinskai, Matīsam Stundam, Laumai Kaļķei, Dainai Leimanei, Jorenam Ozoliņam, Rūdolfam Grubertam, Janam van der Vēnam, Valdim Vilišķim, Dāvim Grubertam, Aivaram Štrausam un Benitai Štrausai!

LOB izsaka īpašu pateicību Benitai Štrausai un Dāvim Grubertam (Dvietes senlejas pašvaldību apvienība) par palīdzību talkas rīkošanā un Latvijas Vides aizsardzības fondam par šī pasākuma finansēšanu!