Andris Avotiņš iegūst bioloģijas doktora grādu

Aizstāvot promocijas darbu “Latvijā regulāri ligzdojošo pūču aizsardzības ekoloģija”, šī gada 7. decembrī Andris Avotiņš ieguva bioloģijas doktora grādu.

Andris Avotiņš ir viens no Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) īstenotā plēsīgo putnu monitoringa vadītājiem kopš šīs programmas uzsākšanas 2014. gadā, izstrādājis sugu aizsardzības plānu pūcēm, piedalījies Latvijas putnu apdraudētības novērtēšanā un darbojies citos LOB īstenotos projektos putnu izpētei un aizsardzībai un sabiedrības izglītošanai.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs norāda: “Andra Avotiņa veikums Latvijas pūču izpētē un aizsardzībā ir tiešām iespaidīgs, tāpēc iegūtais doktora grāds ir nopelnīts godam. Domāju, ka Andra veikums var kalpot kā paraugs citiem kolēģiem. Datu zinātnisku analīzi Andris vienmēr veic ļoti rūpīgi, uzstādot augstu latiņu gan sev, gan citiem un bieži sniedz kolēģiem ļoti noderīgus padomus, tāpēc lepojos, ka Andris ir viens no mūsu komandas un viens no balstiem Latvijas Ornitoloģijas biedrībai kā zinātnē balstītai organizācijai. Ceru, ka doktora grāda iegūšana neliks Andrim piebremzēt savu darbu zinātnē, bet kalpos kā būtisks atspēriena punkts turpmākajam darbam.”

Attēlā: Andris Avotiņš aizstāvot promocijas darbu. Foto: Dāvis Ūlands