plēsīgo putnu monitorings

Andris Avotiņš iegūst bioloģijas doktora grādu

Aizstāvot promocijas darbu “Latvijā regulāri ligzdojošo pūču aizsardzības ekoloģija”, šī gada 7. decembrī Andris Avotiņš ieguva bioloģijas doktora grādu. Andris Avotiņš ir viens no Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) īstenotā plēsīgo putnu monitoringa vadītājiem kopš šīs programmas uzsākšanas 2014. gadā, izstrādājis…
Lasīt tālāk