Mežizstrāde valsts mežos apdraud jūras ērgļa ligzdošanas vietu

Aculiecinieka foto.

Vilku kalna-Krievkalnu meža masīvā, kur jau iepriekš konstatēta aizsargājamu sugu dzīvotņu iznīcināšana, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veikuši kailcirti Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamas sugas – jūras ērgļa – ligzdas tiešā tuvumā.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedrs Valdis Lukjanovs, kurš jau iepriekš ziņoja par dabas vērtību iznīcināšanu LVM apsaimniekotajos mežos Vilku kalna-Krievkalnu masīvā, konstatējis nesenu kailcirti pie jūras ērgļa ligzdas, kas uzbūvēta ekoloģiskajā kokā blakus nogabalā.

Jūras ērgļu aizsardzībai Latvijā veidojami mikroliegumi. Lai gan daļa jūras ērgļu Latvijā ligzdu būvēšanai izvēlas izcirtumos atstātos ekoloģiskos kokus, tas nenozīmē, ka šo vietu aizsardzībai nebūtu nozīmes. Apkārtējās audzes ligzdu piesedz no vēja ietekmes (ekoloģiskie koki ir pakļauti izgāšanas riskam) un no cilvēka radīta traucējuma – ligzdojošie putni ekoloģiskajos kokos traucējumu pamana daudz lielākā attālumā nekā tad, ja ligzda atrodas mežā. Kā zināms no pētījumiem Igaunijā, ekoloģiskos kokus putni izvēlas spiestā kārtā, jo nav pieejamas labākas alternatīvas, turklāt šādās vietās ligzdošanas sekmes ir zemākas.

Aculiecinieka foto.

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs norāda: “Šis gadījums norāda uz sistemātiskām nepilnībām valsts mežu apsaimniekošanā. AS “Latvijas valsts meži” apgalvo, ka lielās ligzdas aizsargā brīvprātīgi, tāpēc tām nav nepieciešami mikroliegumi. Šī jūras ērgļa ligzda ir uzņēmumam zināma, bet redzams, ka adekvātas aizsardzības vietā “Latvijas valsts meži” veikuši aizsargājamai sugai kaitējošu mežizstrādi.”

Latvijas Ornitoloģijas biedrība jau iepriekš vērsusi uzmanību uz to, ka Vilku kalna-Krievkalnu meža masīvā AS “Latvijas valsts meži” iznīcina aizsargājamu sugu dzīvotnes, lai gan vietējie iedzīvotāji vērsušies Dabas aizsardzības pārvaldē, rosinot šeit izveidot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju.