Meklējam griezi Burtnieka pļavās!

Vidzemes zemju saimnieki, vides ministrs un ANO pārstāvis 2. jūnija vakarā meklēs griezi Burtnieka ezera palieņu pļavās.

Atzīmējot Pasaules vides dienu, valsts mēroga akcijas „Meklējam griezi!” ietvaros š.g. 2. jūnijā pēc saulrieta griezes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā Burtnieka ezera palieņu pļavās kopīgi vēros pļavu īpašnieki, vides ministrs Raimonds Vējonis, Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) biroja Latvijā vadītāja Inita Pauloviča, Valmieras rajona padomes priekšsēdētājs Vitauts Staņa, Burtnieku pagasta padomes priekšsēdētājs Māris Rika un ornitologi.

Akcijas mērķis ir aicināt saklausīt un uzskaitīt putnus, tādējādi parādot, ka dabas norišu vērošana ir aizraujoša, vienkārša un jebkuram pieejama. Palieņu pļavu putnu vērošana arī rosinātu cilvēkus izprast no viņu viedokļa „aizaugušo” un „dubļaino” dabas teritoriju vērtību.

Greižu vērošana notiks pēc saulrieta Burtnieka ezera palieņu pļavās. Pirms došanās neskartā dabā ornitologi Ainārs Auniņš, Otars Opermanis un Andris Klepers iepazīstinās ar meklējamo putnu un tā balsi. Kamēr maršrutu dalībnieki dosies uz palieņu pļavām un veiks daļu no maršruta, pārējiem dalībniekiem par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu stāstīs tā administrācijas direktors Valērijs Seilis, par Eiropas Savienībā vienoto aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000 – Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Šlūke. Latvijas Dabas fonda pārstāve Inga Račinska un ornitologs, Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis Oskars Keišs iepazīstinās ar palieņu pļavu apsaimniekošanas “LIFE Daba” projektu “Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem”, kas tiek īstenots visā Latvijā.

Preses pārstāvjiem būs iespēja pievienoties maršrutiem noteiktās vietās – kā gidi pievienosies Dabas aizsardzības pārvaldes direktors Rolands Auziņš un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta speciālisti Andris Urtāns un Andris Soms.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki stāstīs par saviem iespaidiem, atbildēs uz klātesošo jautājumiem un saņems balvas.