Pasaules vides dienās aicinām iesaistīties akcijā “Meklējam griezi!”

Pasaules vides dienās ikvienu aicina ieklausīties dabā, sadzirdēt griezi un ziņot par to, zvanot uz tālruni 8001050.

Atzīmējot Pasaules vides dienas, visu šo nedēļu no 30. maija līdz 5. jūnijam ikviens tiek aicināts ieklausīties dabā, sadzirdēt pasaulē apdraudēto putnu griezi un ziņot par to. Zvani uz bezmaksas tālruni 8001050 tiks pieņemti 4. un 5. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 18:00. Rajons, no kura saņems visvairāk ziņojumu, iegūs griezei draudzīgākā rajona godu. 30 zvanītāji no šī rajona izlozes kārtībā 11. jūnijā varēs doties putnu vērošanas ekskursijā un kopā ar pieredzējušu putnu pētnieku iepazīt pļavās dzīvojošos putnus.

2. jūnijā Burtnieka ezera palieņu pļavās griezes meklēs vides ministrs Raimonds Vējonis, Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) biroja Latvijā vadītāja Inita Pauloviča, Valmieras rajona padomes priekšsēdētājs Vitauts Staņa un vietējie palieņu pļavu īpašnieki un apsaimniekotāji (vairāk par pasākumu lasiet šeit).

Grieze ir pasaulē apdraudēta putnu suga. Pretstatā citām Eiropas valstīm griezes pie mums sastopamas vēl salīdzinoši lielā skaitā – ap 38 000 ligzdojošu pāru. Latvijā griezi apdraud gan pļavu aizaugšana un meliorācija, gan iespējamā lauksaimniecības intensifikācija.

Griezi reti izdodas ieraudzīt, jo tā iztraucēta nevis ceļas spārnos, bet aiziet pa zāli. Dabā visbiežāk griezi var dzirdēt „griežam” – tās divzilbīgais sauciens “krrrep–krrrep” ir nesajaucams un tālu dzirdams, it īpaši krēslā un naktī.

Griežu pētnieks Oskars Keišs uzsver: „Grieze ir viena no mūsu valsts vērtībām, kas attēlota arī uz 10 latu sudraba monētas, cita dzīvnieku suga – Eiropas ūdele, kas arī attēlota uz 10 sudraba latiem, jau izmirusi. Mums jārūpējas, lai griezes dziesma nepaliktu aprakstīta tikai tautasdziesmās.”

Akciju „Meklējam griezi!” organizē Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, UNDP un Latvijas Dabas fonds.

Pasaules vides diena tiek atzīmēta kopš 1972. gada, kad to pieņēma ANO Ģenerālā asambleja par godu vides jautājumiem veltītās Stokholmas konferences atklāšanai. Vides dienas mērķis ir iesaistīt sabiedrību vides jautājumu risināšanā un pievērst uzmanību šo jautājumu aktualitātei.