Vēlamais pētījumu apjoms

Laiks, kas jāpavada kvadrātā, lai konstatētu visas tur sastopamās putnu sugas var būt ļoti atšķirīgs, atkarībā no kvadrātā esošo biotopu daudzveidības un tā platības (daļa kvadrātu valsts robežas konfigurācijas dēļ ir nepilni). Lai varētu konstatēt lielāko daļu no visām sugām, kvadrātu vēlams apmeklēt vismaz piecas reizes – divas pavasarī (martā–aprīlī, vienu no rīta un dienā, otru naktī – pūču konstatēšanai) un trīs vasarā – divas dienā (maijā–jūnijā), vienu naktī (jūnijā vakarlēpja, griežveidīgo un sisinātājķauķu konstatēšanai). Tomēr lielāko daļu sugu iespējams konstatēt arī vienā apmeklējumā maijā–jūnijā, ja kvadrātā pavada pietiekami ilgu laiku un pārbauda visus biotopus. Citu valstu pieredze liecina, ka 5×5 km kvadrāta pilnīgai izpētei tajā jāpavada 20–30 novērojumu stundas.