Latvijas ligzdojošo putnu atlanta instrukcija

Ligzdojošo putnu atlants (turpmāk “atlants”) ir projekts, kura mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību. Lai to paveiktu, valsts teritorija sadalīta noteikta lieluma kvadrātos un katrā no kvadrātiem projekta periodā ir jāatrod pēc iespējas vairāk tur ligzdojošo sugu. Rezultātus apkopojot, tiks iegūtas sugu izplatības kartes. Daudzām sugām papildus tiek vāktas arī ziņas par populācijas lielumu, sastopamību dažādos biotopos u. tml. Pirmais Latvijas ligzdojošo putnu atlants tika sastādīts laikā no 1980. līdz 1984. gadam, bet darbs jauna atlanta sastādīšanai uzsākts 2000. gadā, paredzot to pabeigt līdz 2004. gadam, to ieskaitot.

Arhivēta LLPA atlanta instrukcija lejupielādēšanai MS Word formātā (*.ZIP fails 4,19 MB)