Pazīmes

Anketā rakstāms pazīmes saīsinātais apzīmējums (ar vienu vai diviem burtiem).

Pierādīta ligzdošana (pakāpe D papildziņu tabulā)

LM – atrasta ligzda ar mazuļiem, kas redzami vai dzirdami

LO – atrasta ligzda ar olām

JB – novērots pieaugušais putns, kas nes jaunajiem barību vai aiznes ekskrementu kapsulu

AL – novēroti perējoši putni vai putni, kas pielido ligzdai vai aizlido no tās, un putnu uzvedība vai citas pazīmes (piem., kaļķojums zem plēsīgo putnu ligzdām) liecina, ka tā ir apdzīvota ligzda

LL – atrasta šajā gadā lietota ligzda (pamesta, izpostīta vai izvesta ligzda, kurā bijušas olas) vai olu čaumalas

RMredzēti nesen izvesti mazuļi (ligzdguļiem – tikai nepilnīgi apspalvojušies, ar īsām astēm)

AU – putns aizvilina no ligzdas (mazuļiem) vai uzbrūk traucētājam

Ticama ligzdošana (pakāpe C papildziņu tabulā)

G – novērots putns, kas gatavo ligzdu (piem., ar ligzdas materiālu knābī) vai kaļ dobumu, vai atrasta šajā gadā uzbūvēta, bet nelietota ligzda

L – perēšanas laukums, kas konstatēts noķertam pieaugušam putnam

U – pieauguša putna uztraukuma uzvedība vai saucieni, kas liecina par ligzdas vai mazuļu tuvumu

V – novērots putns, kas apmeklē iespējamu ligzdas vietu (piem., dobumperētājs ielien dobumā vai plēsīgais putns pielido pie ligzdas), bet nekas cits neliecina par to, ka ligzda ir apdzīvota

R – novērotas tēviņa un mātītes riesta rotaļas vai pārošanās (šī pazīme lietojama tikai tad, ja redzēti abu dzimumu putni – neattiecas uz riestojošiem medņiem, rubeņiem, slokām u.tml., ja turpat nav novērotas mātītes)

P – novērots pāris ligzdošanas sezonas laikā ligzdošanai piemērotā biotopā

T – pastāvīga teritorija, par ko liecina putna uzvedība, piemēram, tēviņa dziesma vismaz vienu nedēļu.

Iespējama ligzdošana (pakāpe B papildziņu tabulā)

D – novērots dziedošs vai riestojošs tēviņš ligzdošanas sezonas laikā

B – suga novērota ligzdošanas sezonas laikā ligzdošanai piemērotā biotopā

Kvadrātā neligzdojošu putnu novērojumi (pakāpe A papildziņu tabulā)

N novērots putns barošanās vietā, biotopā, kur tas neligzdo (piem., melnais stārķis zivju dīķos), vai migrējošie gājputni atpūtas vietā