Novērojumu reģistrēšana

Novērojumus reģistrē anketā “Latvijas ligzdojošo putnu saraksts”. Tā kā datu vākšanas un apkopošanas pamatvienība ir viens kvadrāts, informācija par katru kvadrātu vienmēr jāreģistrē atsevišķā anketā. Tā jārīkojas arī tad, ja kvadrātā uzturaties tikai īsu laika sprīdi un konstatējat tikai dažas sugas. Anketas, kurās ir iekļauti novērojumi divos vai vairāk kvadrātos, nav derīgas!