Novērojumi pastāvīgajā dzīves vai uzturēšanās vietā

Pastāvīgajā dzīves vai darba vietā, kur uzturaties ļoti bieži, nav jēgas katru dienu aizpildīt anketu ar novērojumiem, kas dienu no dienas atšķirsies ļoti maz. Tomēr tā kā apkopotā informācija satur arī ziņas par ligzdošanas fenoloģiju, novērojumus jāapkopo pa dekādēm vai mēnešiem (to norādot uz anketas). Var tikt izmantotas arī anketas, kurās apkopoti visas ligzdošanas sezonas (bet tikai viena gada!) laikā veiktie novērojumi, norādot datumus, kad sākti un kad beigti novērojumi.