Datums un laiks

Anketa parasti domāta novērojumu reģistrēšanai vienā kvadrātā vienā. Diena sākas ar pusnakti (00:00) un beidzas ar pusnakti (24:00). Ja novērojumi sākti vakarā un turpinās arī pēc pusnakts, no pusnakts tie jāreģistrē ar nākamo datumu citā anketā. Ja tas nav iespējams, novērojumus var apvienot vienā anketā, jebkurā gadījumā norādot novērojumu veikšanas sākuma un beigu laiku.

Novērojumu veikšanas ilgums ir galvenais kritērijs, pēc kura, zinot kvadrātā esošos biotopus un kvadrāta platību, iespējams novērtēt to, cik labi kvadrāts apsekots. Tāpēc, apmeklējot kvadrātus speciāli putnu uzskaitēm, obligāti jāreģistrē kvadrātā pavadītais laiks. Diennakts gaitā mainās putnu aktivitāte, un laiks ļauj spriest arī par novērotāja iespējām konstatēt atsevišķas sugas. Laiks jānorāda pēc iespējas precīzi, pierakstot to uz vietas. Ja kādu iemeslu dēļ laiks nav pierakstīts precīzi, tas jāraksta vismaz aptuveni, to obligāti norādot. Ja vienas dienas laikā kvadrātu atstājat un tajā vēlāk atgriežaties, laiku katram apmeklējumam (no–līdz) jāreģistrē un anketā jāieraksta atsevišķi, bet novērojumus var rakstīt tajā pašā anketā.