Anketas aizpildīšana

Uzklikšķiniet, lai palielinātu

Katrai anketai, pirms tajā sāk reģistrēt novērojumus, obligāti aizpildāmas ailes “Novērotājs”, “Datums” un “Laiks–no” (novērojumu uzsākšanas brīdis), kā arī “Kvadrāts”. Turpmāk jāaizpilda aile “Vieta”, norādot tajā māju, muižu, upju u.tml. vietu nosaukumus, ko novērojumu veikšanas gaitā apsekojat. Vietu nosaukumiem jābūt atrodamiem kartē (vēlams, LR satelītkartē vai LR topogrāfiskajā kartē). Tas nepieciešams, lai vēlāk, datus apstrādājot, būtu iespējams pārbaudīt kvadrāta numura pareizību. Tāpēc, lai izvairītos no kļūdām, anketas, kurās nav norādīta vieta, netiek izmantotas līdz tās noskaidrošanai.Novērojumus beidzot vai izejot no kvadrāta, jāaizpilda aile “Laiks–līdz”. Aile “koordinātas” nav jāaizpilda.

Kvadrātā konstatēto putnu sugu novērojumus atzīmē ailē “Pazīme” ar atbilstošās pazīmes saīsinājumu. Lai atvieglotu dažādu sugu ligzdošanas konstatēšanu, novērojumi standartizēti 17 pazīmēs (sk. pazīmju sarakstu zemāk, kur tās sakārtotas pēc ligzdošanas ticamības). Attiecībā uz katru novērojumu jālieto augstākā pazīme, kas atbilst attiecīgajam novērojumam.

Aile “Skaits” ir domāta, lai šīs pašas anketas varētu izmantot arī novērojumu reģistrēšanai putnu maršruta uzskaitēs, un nav obligāti jāaizpilda

Par sugām, kas anketā atzīmētas ar pelēku fonu vai arī D vai CD apostrofā, sniedzamas papildziņas (skat. „Papildziņas”).