Iekšzemes putniem nozīmīgo vietu saraksts un apraksti

Uzklikšķinot uz teritorijas nosaukuma, atradīsiet informāciju par PNV atrašanās vietu, īsu ģeogrāfisko un dabas apstākļu raksturojumu, teritoriju juridiskās aizsardzības statusu, biotopu sarakstus un datus par nozīmīgākajām putnu sugu populācijām, vēsturi un robežu pārmaiņām kopš iepriekšējā PNV pārskata 2000. gadā, kā arī kartes (pdf).

Nr.Vietas nosaukumsPlatība, haAdministratīvie rajoni
1Pape10 416Liepājas rajons
2Sventājas ieleja446Liepājas rajons
3Dunikas tīrelis1807Liepājas rajons
4Liepājas ezers4818Liepājas pilsēta un rajons
5Tāšu ezers271Liepājas rajons Liepājas rajons
6Durbes ezera pļavas596Liepājas rajons
7Ziemupe2477Liepājas rajons
8Užavas augštece688Kuldīgas rajons
9Užavas lejtece1434Ventspils rajons
10Užavas piekraste1270Ventspils rajons
11Ovīši5121Ventspils rajons
12Irbes ieleja un Dižpurvs10 056Talsu un Ventspils rajoni
13Slītere un Zilie kalni17 323Talsu un Ventspils rajoni
14Raķupe un Pāce2291Talsu un Ventspils rajoni
15Stikli 7244 Talsu un Ventspils rajoni
16Moricsala un Viskūžu sala1137Ventspils rajons
17Abavas ieleja14 147Kuldīgas, Talsu, Tukuma un Ventspils rajoni
18Maņģenes meži2391Kuldīgas rajons
19Skrundas zivju dīķi496Kuldīgas rajons
20Sātiņu zivju dīķi3878Saldus rajons
21Zvārdes meži8169Saldus rajons
22Stūru un Zvārdes purvi3233Dobeles un Saldus rajoni
23Lielauces ezers885Dobeles rajons
24Ukru meži1144Dobeles rajons
25Engures ezers12 726Talsu un Tukuma rajoni
26Ķemeru nacionālais parks36 366Dobeles, Jelgavas, Rīgas un Tukuma rajoni, Jūrmalas pilsēta
27Babītes ezers3052Jelgavas un Rīgas rajoni
28Cenas tīrelis2488Rīgas rajons
29Svētes lejtece932Jelgavas rajons
30Lielupes palienes pļavas392Jelgavas pilsēta un rajons
31Paņemūnes meži853Bauskas rajons
32Daugava pie Kaibalas592Ogres rajons
33Garkalnes meži1796Rīgas rajons
34Ādaži9188Rīgas rajons
35Piejūra3566Rīgas pilsēta un rajons
36Gaujas nacionālais parks92 322Cēsu, Rīgas un Valmieras rajoni
37Lielais un Pemmas purvi3474Cēsu un Limbažu rajoni
38Augstroze4007Cēsu, Limbažu un Valmieras rajoni
39Randu pļavas300Limbažu rajons
40Salacas ieleja6127Limbažu un Valmieras rajoni
41Ziemeļu purvi6791Limbažu un Valmieras rajoni
42Rūjas paliene444Valmieras rajons
43Vidusburtnieks1385Valmieras rajons
44Burtnieka pļavas454Valmieras rajons
45Sedas tīrelis7335Valkas rajons
46Burgas pļavas184Valkas rajons
47Ziemeļgauja21 810Alūksnes, Gulbenes, Valkas un Valmieras rajoni
48Mežole2837Cēsu un Valkas rajoni
49Vecumi7842Balvu rajons
50Stompaku purvi3326Balvu rajons
51Orlovas purvs3300Balvu rajons
52Sitas un Pededzes paliene1193Balvu un Gulbenes rajoni
53Pededzes lejtece un Pārabaine14 737Balvu, Gulbenes, Madonas un Rēzeknes rajoni
54Bērzpils purvi un palienes14 736Balvu, Madonas un Rēzeknes rajoni
55Lubāns un zivju dīķi21 338Madonas un Rēzeknes rajoni
56Kuja10 834Madonas rajons
57Aiviekstes paliene1156Madonas rajons
58Teiču un Pelečāres purvi26 263Jēkabpils, Madonas un Preiļu rajoni
59Ābeļi3292Jēkabpils rajons
60Dubnas paliene378Preiļu rajons
61Dvietes paliene4999Daugavpils un Jēkabpils rajoni
62Augšdaugava35 601Daugavpils un Krāslavas rajoni
63Rāzna59 690Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes rajoni
64Zabolotjes purvi4212Ludzas rajons