Pirmo reizi notiks “Rīgas putnu cīņa”

Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa aicina visus putnu vērotājus piedalīties putnu vērošanas sacensībās “Rīgas putnu cīņa 2015”, kas notiks 2015. gada 24. oktobrī. Sacensību mērķis ir 2-4 cilvēku komandai 8 stundu laikā Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās novērot un reģistrēt pēc iespējas vairāk putnu sugu, bet papildu punkti piešķirami par noteiktiem putnu dzimumiem un pasugām.

Putnu vērošana Rīgas pilsētā kļūst arvien populārāka, par ko liecina arī rekordlielais dalībnieku skaits tikko notikušajās Rīgas ekskursijās Eiropas putnu vērošanas dienu laikā. Šo ekskursiju vadītājs un ilggadējs Rīgas putnu pētnieks Ruslans Matrozis stāsta, ka “Rīga atrodas uz ūdeņiem – tās teritorijā ir divi lieli ezeri – Juglas ezers un Ķīšezers, Daugavas ieleja, daudz mazāku ezeru, dīķu, upju un strautu, Rīgas jūras līča piekraste. Starp ūdeņiem atrodas mežu masīvi, pļavas, vairāki polderi, daudzi kopti un nekopti “baronu laiku” lapkoku parki. Šie biotopi mijas ar blīvi un ne tik blīvi apbūvētu teritoriju, kurā dzīvo ap 700 tūkstošiem cilvēku. Šāda dažādu biotopu mozaīka piesaista putnus, kuri izvēlas šo pilsētu par savu ligzdošanas vietu vai uzturas tajā migrācijas laikā, vai atlido uz šejieni, lai pavadītu ziemas periodu. Turklāt pilsēta atrodas tieši uz viena no lielākajiem migrācijas ceļiem – Baltās-Baltijas jūras putnu migrācijas ceļa. Daudzi putni no ziemeļiem lido gar Rīgas jūras līča austrumu krastu un savā ceļā šķērso pilsētu, bet citi kā migrācijas trasi izmanto Daugavas ieleju.”

Putnu vērošanas sacensības “Rīgas putnu cīņa 2015” no citām līdzīgām sacensībām atšķirsies ar vairākām lietām, piemēram, novērotās putnu sugas jāreģistrē portālā Dabasdati.lv un atsevišķā nominācijā tiks piešķirti papildu punkti par papildu noteiktām putnu pasugām un dzimumiem. Putnu novērojumu reģistrēšanai šobrīd ir ļoti ērti izmantojama lietotne viedtālruņiem Dabasdati.lv un nav arī jāsatraucas, ka citas komandas varēs redzēt sacensību laikā ziņotos novērojumus – katram novērojumam ir iespējams norādīt, ka ziņojums nav publiski pieejams. Savukārt papildu punktu piešķiršana par novērotiem dažādiem putnu dzimumiem un pasugām dos iespēju sacensību dalībniekiem apliecināt un attīstīt prasmes putnu noteikšanā ne tikai sugu līmenī.

Komandas sacensībām jāpiesaka līdz 20. oktobrim uz e-pastu riga@lob.lv, norādot komandas nosaukumu, dalībnieku sastāvu, komandas kontaktpersonu (e-pasts, telefons), kā arī personu, kas sacensību laikā ziņos novērotās putnu sugas www.dabasdati.lv. Dalības maksa sacensībās ir 10 EUR no komandas.

 

Papildu informācija: Guna Roze, Andris Dekants, LOB Rīgas vietējā grupa, riga@lob.lv

 

Putnu vērošanas sacensību “Rīgas putnu cīņa 2015” nolikums

Nolikums MS Word formātā

 

Pamatinformācija

1. Putnu vērošanas sacensības “Rīgas putnu cīņa” (turpmāk – Sacensības) notiek 24. oktobrī Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

2. Sacensības organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa.

3. Sacensību mērķis: 8 stundu laikā Rīgas pilsētā novērot un reģistrēt pēc iespējas vairāk putnu sugu.

Sacensību norise

4. Sacensības ilgst 8 stundas, komandas var brīvi izvēlēties laiku, kad uzsākt sacensības laika posmā no 2015. gada 24. oktobra plkst. 00.00, sacensības jābeidz līdz 2015. gada 24. oktobra plkst. 17.00.

5. Vienā komandā var būt no diviem (2) līdz četriem (4) cilvēkiem.

6. Lai putnu sugu iekļautu komandas novēroto putnu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putns ir jādzird/ jāredz vismaz diviem komandas dalībniekiem.

7. Novērotajām putnu sugām ir jābūt reģistrētiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas skatīt www.dabasdati.lv kartē. Jūrā esošie putni pieskaitāmi, ja tie novēroti no Rīgas teritorijas perpendikulāri krastam.

8. Novērotās putnu sugas jāreģistrē portālā Dabasdati.lv: www.dabasdati.lv (vēlams izmantojot lietotni viedtālruņiem). To dara reģistrācijas laikā norādītā kontaktpersona, kā arī jāveic atzīmes sacensību organizatoru izsniegtajās putnu sugu reģistrācijas lapās. Katrai komandai jāizpilda viena veidlapa, atzīmējot novērotās putnu sugas, kā arī jānorāda uzskaites sākuma un beigu laiks. Reģistrācijas lapas komandām tiks nosūtītas pa e-pastu.

9. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.

10. Sacensību laikā drīkst pārvietoties izmantojot jebkurus transportlīdzekļus – automašīnas, sabiedrisko transportu u.c.

11. Sacensību pamatsarakstā tiek iekļautas sugas. Sējas zoss Anser fabalis uzskatāma par vienu sugu.

12. Atsevišķā nominācijā papildu punktus piešķir par papildu noteiktām putnu pasugām un dzimumiem. Ja ir novēroti 2 dažādi dzimumi vienai sugai un komandas dalībnieki var pamatot noteikšanu, tad šajā nominācijā tiek piešķirts viens papildu punkts par katru šādu sugu. Ja ir novērotas vienas putnu sugas vairākas pasugas un komandas dalībnieki spēj pamatot viedokli par pasugu noteikšanu, tad šajā nominācijā tiek piešķirts viens papildu punkts par katru nākamo sugas pasugu (sākot ar otro sugas pasugu).

13. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.

14. Optikas lietošana – binokļi, teleskopi – bez ierobežojumiem.

15. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) – bez ierobežojumiem.

16. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).

17. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā, lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus provocēšanas nolūkā.

Sacensību noslēgums

18. Par Sacensību uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kura 8 stundu laikā ir reģistrējusi visvairāk putnu sugu (papildu nominācijas gadījumā – pasuga vai dzimums).

19. Vienāda reģistrēto putnu sugu (papildu nominācijas gadījumā – pasugas vai dzimuma) skaita gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk attiecībā pret Sacensību beigu laiku konkrētajai komandai.

20. Pēc astoņām sacensību stundām komandas telefoniski paziņo rīkotājiem novēroto sugu skaitu, kā arī aizpildītās anketas līdz 24. oktobra plkst. 18.00 jāiesniedz organizatoriem noslēguma pasākuma vietā.

21. Rezultāti un Sacensību uzvarētāji tiek paziņoti sacensību noslēguma pasākumā.

Reģistrēšanās sacensībām

22. Komandas Sacensībām jāpiesaka līdz 20. oktobrim.

23. Pieteikšanās Sacensībām uz e-pastu riga@lob.lv, norādot komandas nosaukumu, dalībnieku sastāvu, komandas kontaktpersonu (e-pasts, telefons), kā arī personu, kas sacensību laikā ziņos novērotās putnu sugas www.dabasdati.lv, norādot šīs personas reģistrēto lietotājvārdu portālā www.dabasdati.lv. Atsevišķi dalībnieki var tikt mainīti līdz Sacensību dienai.

24. Dalības maksa Sacensībās ir EUR 10 no komandas, kas jāpārskaita līdz 21. oktobrim uz LOB kontu LV34HABA000140J035491 (Swedbank).

 

LOB vietējo grupu iesaiste tiek veikta projekta “LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta līdzfinansējums piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma”. 95 % programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5 % no Latvijas valsts budžeta.