Vietējās grupas

LOB vietējā grupa ir LOB biedri un interesenti, kas apvienojušies mērķtiecīgām aktivitātēm, lai aizsargātu savvaļas putnus, palīdzētu to izpētē un izglītotu sabiedrību. LOB vietējo grupu uzdevums ir atbalstīt LOB mērķus un iesaistīt aktivitātēs LOB biedrus un citus interesentus. Vietējās grupas ir nozīmīgs posms komunikācijā starp LOB un iedzīvotājiem Latvijas reģioniem.

Iekšējās komunikācijas koordinators: Agnis Bušs, putni@lob.lv, 67221580

Kā kļūt par vietējās grupas dalībnieku?
Ja vēlaties pievienoties vietējai grupai, sazinieties ar tās vadītāju!

Kā izveidot vietējo grupu?
Lai izveidotu vietējo grupu, jums jābūt LOB biedrei/biedram, jāsapulcē vismaz pieci dalībnieki, no kuriem viens būs vadītājas/-a vietnieks un vēl viens – kasieris, un jāaizpilda pieteikuma anketa. Anketu varat atrast “Vietējo grupu rokasgrāmatā”. Aizpildīta anketa jānogādā LOB birojā, vai nu sūtot pa e-pastu uz putni@lob.lv, vai pa pastu: Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010.
Vietējo grupu dalībniekiem, kuri nav grupas vadītājs, vietnieks un kasieris, nav obligāti jābūt LOB biedriem. Taču, jo lielāks LOB biedru skaits ir grupā, jo lielāku finansiālo atbalstu grupa saņem no LOB.
Grupa pēc vēlēšanās ir tiesīga saņemt vienu LOB nodrošinātu bezmaksas lekciju gadā par jebkādu ar putniem saistītu tēmu.

LOB vietējās grupas:

Rīgas vietējā grupa

Vadītājs Andris Dekants, riga@lob.lv

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/LOBRigasgrupa/

“Par tradīciju mūsu grupā kļuvusi gan Rīgas Putnu cīņa jeb putnu vērošanas sacensības komandām astoņu stundu garumā Rīgas pilsētas robežās, gan “Rīgas ūpja stāsti”, kas ir iekštelpu pasākumu cikls ziemā, kad dabas pētnieki dalās savos novērojumos un pētījumu rezultātos. Ikgadēja ir putnu būrīšu tīrīšanas talka, kā arī kopīga vistu vanagu ligzdu apsekošana un meklēšana Rīgā. Ir notikusi arī grupas nometne pie Lubāna ezera.”

Guna Roze,
LOB Rīgas vietējās grupas pārstāve

LOB Rīgas vietējā grupa uzsāk darbu

Rīgas vietējā grupa

Madonas vietējā grupa

Vadītāja Ilze Sauša, sausa.ilze@gmail.com

Vairāk informācijas: http://www.lubanamitrajs.lv

“Mūsu grupa, sākot ar 2015. gada nogali, pamazām veidojās, pulcējot putnu draugus ne tikai no Madonas novada, bet arī no Lubāna ezera apkārtnes novadiem. Lai līdzdarbotos kopā ar mums, svarīgākais jau no grupas pirmsākumiem ir interese par putniem un vēlme piedalīties. Nav obligāti jābūt rūdītam pētniekam.”

Ilze Sauša

LOB Madonas vietējā grupa

Cēsu vietējā grupa

Vadītāja Agnese Gaile, agnesei.gailei@gmail.com 

Vairāk informācijas: https://cesuputnugrupa.wordpress.com/about/

“Mūsu iecienītākā un jau par tradīciju kļuvusī aktivitāte ir konkurss “Putni pie barotavas”, kurā var piedalīties ikviens, kam ir putnu barotava Cēsu bijušā rajona robežās. Sacenšamies trīs nominācijās: interesantākais attēls, interesantākais stāsts un visvairāk sugu apmeklētā barotava. Savukārt “Cekulzīlītes kauss” ir aktivitāte, kurā var piedalīties ikviens. Kausa mērķis ir noskaidrot aktīvāko putnu vērotāju bijušā Cēsu rajona robežās, veidojot individuālu putnu sugu sarakstu viena gada laikā. Uzvar un ceļojošo “Cekulzīlītes kausu” iegūst tas, kam šai sarakstā ir visvairāk novēroto sugu.”

Agnese Gaile

Par LOB Cēsu vietējo grupu

Jūrmalas vietējā grupa

Vadītājs Edgars Lediņš, info@ledins.lv 

“Jūrmalas grupā esam tuvu dažādu vietējo putnu sugu ikdienai, jo, uzstādot, apsekojot, arī tīrot, rūpējamies par putnu būriem. Tā, piemēram, esam uzstādījuši piecus būrus mizložņām, esam pārbaudījuši, iztīrījuš erickiņu būrus, kā arī apgredzenojuši mazuļus. Vēl veicam kaiju gredzenu lasīšanas iemaņu treniņu liedagā. Meklējam vistu vanaga ligzdas Mellužos – sekmīgi vienu esam konstatējām un uzraudzīsim tās drošu pastāvēšanu nākotnē.”

Edgars Lediņš

LOB biedri aktivizējas

Litenes vietējā grupa

Vadītājs Elvijs Kantāns, elvijs.kantans@inbox.lv

Vairāk informācijas: www.litenesputni.lv

Litenes vietējā grupa