LOB Rīgas vietējā grupa aicina vistu vanagu ligzdu meklējumos

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Rīgas vietējā grupa aicina kopīgiem spēkiem atrast vēl nezināmu vistu vanaga ligzdu Rīgā. Pirmais mēģinājums notiks jau 2015. gada 8. martā ekskursijas veidā.

Vistu vanags Accipiter gentilis ir viena no divām vanagu ģints sugām, kas sastopama Latvijā, otra suga ir zvirbuļvanags Accipiter nisus. Latvijā vistu vanags ir samērā parasts ligzdotājs un ziemotājs, bet to skaits ir ievērojami mazāks nekā 20. gadsimta pirmajā pusē. Ornitologi uzskata, ka vistu vanagu skaits samazinājies, jo 20 gs. 90. gados likvidēja kolhozu lopu fermas. Pie fermām vienmēr uzturējās putni, kurus barībā izmantoja vistu vanags, piemēram, mājas baloži. Pēc fermu likvidācijas arī vistu vanagiem nācās meklēt citas barošanās vietas, tādēļ mūsdienās tas nereti novērojams pilsētu teritorijās, veikli medījot baložus, vārnas un citus putnus. Vistu vanags ir aizsargājama mikroliegumu suga, bet Rīga pašlaik ir vienīgā vieta Latvijā, kurā vistu vanaga populācija ir stabila vai pat augoša. Lai saprastu, kāpēc tā, ornitologs Aigars Kalvāns ir uzsācis vistu vanaga izpēti Rīgā un, lai palīdzētu viņam vistu vanaga teritoriju izpētē, 8. martā LOB Rīgas vietējā grupa dosies kopīgā ekspedīcijā, lai meklētu vistu vanagu ligzdas Kleistu mežos, kur tās vēl nav apzinātas.

Palielinātu aktivitāti ligzdošanas teritorijā vistu vanagi uzsāk martā vai aprīlī. Ligzdu būvē tēviņš, bet mātīte olas sāk dēt aprīļa beigās vai maijā. Ligzda parasti tiek iekārtota vecā, lielā kokā, augšējos zaros, vietā, ko labi nosedz koka lapas un zari, pasargājot no nokrišņiem un citiem plēsējiem. Vienam pārim teritorijā parasti ir vairākas ligzdas.

 

Tiekamies svētdien, 8. martā, plkst. 9.00 pie LU Bioloģijas fakultātes, Kronvalda bulv. 4, lai kopīgi dotos uz Kleistiem, vai plkst. 9.30 Kleistos, 13. autobusa pieturā “Mikrobioloģijas institūts”. Šoreiz pastaiga būs aktīva un jāņem vērā, ka tā būs pa mežu un ne vienmēr iemītām takām, tāpēc iesakām izvēlieties laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Pieteikšanās: riga@lob.lv.

 

Arī tu vari piedalīties vistu vanaga izpētē – palīdzot atrast visas vistu vanaga ligzdas Rīgā, un mazuļu uzskaitē! Aicinām visus rīdziniekus ziņot par lielām ligzdām mežos, parkos un kapos. Ja šāda ligzda ir atrasta, tad vēlams to nofotografēt un ziņot portālā Dabasdati.lv, norādot kartē precīzu atrašanās vietu un/vai šo informāciju nosūtīt Aigaram Kalvānam uz e-pastu: raptor_cr@inbox.lv vai riga@lob.lv.

Vairāk informācijas par vistu vanagu Rīgā var uzzināt Latvijas Radio 1 raidījumā “Kustoņu pasaule” ar Aigara Kalvāna piedalīšanos.

 

Andris Dekants, Guna Roze, LOB Rīgas vietējā grupa, riga@lob.lv