Cēsu putnu saraksts

Novēroto sugu skaits līdz 17.01.2016.:

Cēsu pilsētas teritorijā – 157

Lauciņu karjera apkaimē – 140

No balkona Loka ielā – 90

„Putni ir vienmēr un visur”. Šī Kaspara Funta devīze 2012. gada sākumā, kad sāku aizrauties ar putnu iepazīšanu un vērošanu, šķita esam ļoti trāpīga. Tomēr ar laiku nācās apjaust, ka ne jau visas putnu sugas visur un vienmēr ir sastopamas. Tādējādi radās vēlme noskaidrot – cik tad īsti putnu sugu būtu iespējams ieraudzīt vai sadzirdēt, neizejot no Cēsu pilsētas administratīvajām robežām. Četru gadu laikā (26.02.2012. – 17.01.2016.) no Latvijā līdz šim konstatētajām 363 putnu sugām Cēsīs esmu novērojis 157. Tas ir daudz vai maz – spriediet paši. Jāņem vērā, ka Latvijas putnu sugu sarakstā netrūkst tādu sugu, kas mūsu valstī novērotas tikai vienu reizi vai arī šeit novērotas tikai pirms 1950. gada. Tāpat diezgan bezcerīgi Cēsīs būtu novērot Latvijas sarakstā esošās jūras putnu sugas. Tomēr dažādi brīnumi mēdz notikt, jātur tik acis vaļā!

Pārskatāmības labad Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts sakārtots sistemātiskā secībā (pēc Clements Checklist of the Birds of the World, 6th Edition). Sarakstā norādīts pirmā novērojuma datums un vieta. 2015. gadā sarakstam piepulcētās sugas un pasugas iekrāsotas sarkanā krāsā. Putnu pasugas norādītas tikai gadījumos, ja konkrētajai sugai tās novērotas vairākas. 98% no Cēsīs novērotajām putnu sugām ir vai nu nofotografētas, vai ieskaņotas. Visas Cēsīs novērotās putnu sugas esmu ieziņojis dabas novērojumu portālā dabasdati.lv.

Paralēli Cēsu putnu sarakstam veidoju arī pārplūdušajā Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkārtnē novēroto putnu sugu sarakstu. Šo vietu pirmo reizi apmeklēju 2012. gada 28. aprīlī. Redzot, ka šī ir viena no labākajām putnošanas vietām Cēsīs, pēc kāda gada radās vēlme noskaidrot, cik putnu sugas izdosies novērot šajā 0,5 km2 lielajā (vai mazajā) teritorijā. Lai gan ligzdošanas sezonā un ziemā diezgan garlaicīga, migrācijas periodā gan pavasarī, gan rudenī šī vieta ir sagādājusi dažu labu pārsteigumu. Sugas, kas novērotas Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkaimē, atzīmētas ar simbolu *.

Intereses pēc veidoju arī tā saucamo „balkona sarakstu”, kurā tiek iekļautas tās putnu sugas, kuras esmu redzējis vai dzirdējis no dzīvokļa Loka ielā – vai nu skatoties pa logu, vai atrodoties uz kāda no balkoniem. Šīs putnu sugas sarakstā apzīmētas ar simbolu ^.

Saraksta beigās pievienots papildinājums ar tām putnu sugām, kas novērotas Cēsu pilsētas tuvākajā apkaimē (bet ne tālāk kā 2 km no pilsētas robežas), bet pilsētas teritorijā līdz šim nav trāpījušās. Vienvārdsakot – pārliecībai, ka ir vēl uz ko tiekties. Arī citi putnu pazinēji Cēsīs ir novērojuši, piemēram, ziemeļu svilpjus un vakarlēpi, kuru manā sarakstā vēl nav.

Cik tad putnu sugu Cēsīs ir iespējams novērot? – Nav ne jausmas. Tomēr, mēģinot uz šo jautājumu atbildēt, esmu sapratis, ka liela daļa to putnu, kurus kādreiz esmu braucis meklēt citviet, atrodama tepat, Cēsīs.

Autors: SL

Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts

 1. Taigas sējas zoss (Anser fabalis)* 2014.04.09. Lauciņu karjers
 2. Tundras sējas zoss (Anser serrirostris)*^ 2013.10.10. Lauciņu karjers
 3. Baltpieres zoss (Anser albifrons)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjers
 4. Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 2015.04.10. Gauja, Raiskuma līcis
 5. Paugurknābja gulbis (Cygnus olor)*^ 2012.05.06. Lauciņu karjers
 6. Mazais gulbis (Cygnus columbianus)* 2015.03.31. Lauciņu karjers (pārlido)
 7. Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus)*^ 2013.10.11. Loka iela (pārlido)
 8. Pelēkā pīle (Anas strepera)* 2015.03.29. Lauciņu karjers
 9. Baltvēderis (Anas penelope)* 2012.04.28. Lauciņu karjers
 10. Meža pīle (Anas platyrhynchos)*^ 2012.02.27. Avotu ieleja
 11. Platknābis (Anas clypeata)* 2012.05.01. Lauciņu karjers
 12. Krīklis (Anas crecca)*^ 2012.04.27. Pipariņu vecupe
 13. Brūnkaklis (Aythya ferina)* 2013.09.16. Lauciņu karjers
 14. Cekulpīle (Aythya fuligula)* 2012.12.23. Gauja pie Mūrlejas
 15. Ķerra (Aythya marila)* 2013.09.16. Lauciņu karjers
 16. Gaigala (Bucephala clangula)*^ 2012.04.07. Gauja pie Raiskumkroga
 17. Mazā gaura (Mergellus albellus)* 2013.10.19. Lauciņu karjers
 18. Lielā gaura (Mergus merganser)*^ 2012.04.11. Gauja pie Raiskumkroga
 19. Garknābja gaura (Mergus serrator)* 2015.10.09. Lauciņu karjers
 20. Laukirbe (Perdix perdix)* 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime
 21. Mežirbe (Bonasa bonasia) 2013.03.25. Cīrulīšu dabas taka
 22. Melnkakla gārgale (Gavia arctica)* 2013.10.16. Lauciņu karjers (pārlido)
 23. Pelēkvaigu dūkuris (Podiceps grisegena)* 2015.05.01. Lauciņu karjers
 24. Cekuldūkuris (Podiceps cristatus)* 2012.05.13. Lauciņu karjers
 25. Baltais stārķis (Ciconia ciconia)*^ 2012.04.25. Birzes iela
 26. Jūras krauklis (Phalacrocorax carbo)*^ 2013.04.15. Loka iela (pārlido)
 27. Zivju gārnis (Ardea cinerea)*^ 2012.05.02. Gauja pie Raiskumkroga
 28. Baltais gārnis (Ardea alba)* 2015.04.12. Lauciņu karjers (pārlido)
 29. Zivjērglis (Pandion haliaetus)* 2013.10.19. Cīrulīšu dabas taka
 30. Ķīķis (Pernis apivorus)*^ 2013.05.30. Pārgauja
 31. Mazais ērglis (Clanga pomarina)*^ 2013.04.15. Loka iela
 32. Klinšu ērglis (Aquila chrysaetos)* 2014.10.17. Lauciņu karjera apkaime
 33. Niedru lija (Circus aeruginosus)* 2012.05.31. Mūrlejas iela
 34. Lauku lija (Circus cyaneus)*^ 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime
 35. Zvirbuļvanags (Accipiter nisus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime
 36. Vistu vanags (Accipiter nisus)*^ 2012.12.23. Festivāla iela
 37. Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)*^ 2013.02.28. Mūrlejas iela
 38. Bikšainais klijāns (Buteo lagopus)* 2014.10.16. Lauciņu karjera apkaime
 39. Peļu klijāns (Buteo buteo)*^ 2012.10.18. Pārgauja
 40. Grieze (Crex crex)*^ 2013.06.15. Lenču iela
 41. Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 2015.07.02. Pārgaujas vecupes
 42. Ormanītis (Porzana porzana) 2015.06.17. Pārgaujas vecupes
 43. Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus)* 2013.08.13. Lauciņu karjers
 44. Dzērve (Grus grus)*^ 2013.04.12. Kronvalda iela (pārlido)
 45. Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria)* 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime
 46. Ķīvīte (Vanellus vanellus)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime
 47. Upes tārtiņš (Charadrius dubius)*^ 2014.04.20. Lauciņu karjera apkaime
 48. Upes tilbīte (Actitis hypoleucos)*^ 2012.04.26. Gauja pie Upes ielas
 49. Meža tilbīte (Tringa ochropus)* 2013.05.30. Pārgaujas vecupes
 50. Lielā tilbīte (Tringa nebularia) 2015.08.03. Gauja pie Benčiem
 51. Purva tilbīte (Tringa glareola)* 2015.08.10. Lauciņu karjers
 52. Kuitala (Numenius arquata)* 2015.08.07. Lauciņu karjers (pārlido)
 53. Mērkaziņa (Gallinago gallinago)* 2013.10.17. Lauciņu karjers
 54. Sloka (Scolopax rusticola)*^ 2013.04.14. Poruka iela (pārlido)
 55. Lielais ķīris (Chroicocephalus ridibundus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime
 56. Kajaks (Larus canus)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjers
 57. Sudrabkaija (Larus argentatus)*^ 2012.10.12. Tirgoņu iela
 58. Reņģu kaija (Larus fuscus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime (pārlido)
 59. Upes zīriņš (Sterna hirundo)* 2014.05.16. Lauciņu karjers
 60. Mājas balodis (Columba livia)*^ 2012.02.27. Poruka iela
 61. Lauku balodis (Columba palumbus)*^ 2012.04.28. Priekuļu iela
 62. Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 2010.05. Festivāla iela
 63. Dzeguze (Cuculus canorus)*^ 2014.04.27. Siļķu mežs
 64. Apodziņš (Glaucidium passerinum) 2015.07.08. Benču attekas
 65. Meža pūce (Strix aluco) 2013.06.15. Pārgauja
 66. Urālpūce (Strix uralensis) 2014.11.20. Cīrulīšu vecupe
 67. Ausainā pūce (Asio otus)* 2014.09.08. Lauciņu karjera apkaime
 68. Svīre (Apus apus)*^ 2013.05.22. Loka iela
 69. Zivju dzenītis (Alcedo atthis)* 2009.01.23. Cīrulīšu vecupe
 70. Pupuķis (Upupa epops)^ 2014.04.18. Loka ielas dārziņi
 71. Tītiņš (Jynx torquilla)*^ 2013.04.17. Lauciņu karjera apkaime
 72. Mazais dzenis (Dendrocopos minor)^ 2012.11.10. Raiskuma līcis
 73. Vidējais dzenis (Dendrocopos medius)* 2012.11.24. Pils parks
 74. Baltmugurdzenis (Dendrocopos leucotos)* 2012.11.06. Lauciņu karjera apkaime
 75. Dižraibais dzenis (Dendrocopos major)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela
 76. Trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus) 2012.11.24. Siļķu mežs
 77. Melnā dzilna (Dryocopus martius)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis
 78. Pelēkā dzilna (Picus canus)*^ 2013.04.09. Krasta iela
 79. Lauku piekūns (Falco tinnunculus)* 2013.04.15. Lauciņu karjera apkaime
 80. Bezdelīgu piekūns (Falco subbuteo)*^ 2014.05.17. Loka iela
 81. Brūnā čakste (Lanius collurio)* 2012.06.29. Dzirnavu iela
 82. Lielā čakste (Lanius excubitor)* 2013.10.05. Lauciņu karjera apkaime
 83. Vālodze (Oriolus oriolus)*^ 2013.05.30. Pārgauja
 84. Sīlis (Garrulus glandarius)*^ 2009.11.14. Loka iela
 85. Žagata (Pica pica)*^ 2012.02.26. Loka iela
 86. Riekstrozis (Nucifraga caryocatactes)* 2012.11.10. Siļķu mežs
 87. Kovārnis (Corvus monedula)*^ 2012.03.12. Loka iela
 88. Krauķis (Corvus frugilegus)*^ 2012.11.09. Kronvalda iela
 89. Pelēkā vārna (Corvus cornix)*^ 2012.02.27. Poruka iela
 90. Krauklis (Corvus corax)*^ 2012.10.09. Lauciņu karjera apkaime
 91. Lauku cīrulis (Alauda arvensis)*^ 2013.04.14. Birzes iela
 92. Sila cīrulis (Lullula arborea)* 2014.09.16. Lauciņu karjera apkaime
 93. Krastu čurkste (Riparia riparia)* 2014.06.18. Lauciņu karjera apkaime
 94. Bezdelīga (Hirundo rustica)*^ 2013.05.07. Upes iela
 95. Mājas čurkste (Delichon urbicum)*^ 2013.04.17. Rūpniecības iela
 96. Purva zīlīte (Poecile palustris)*^ 2012.05.31. Cīrulīšu dabas taka
 97. Pelēkā zīlīte (Poecile montanus)*^ 2012.10.13. Līgatnes iela
 98. Meža zīlīte (Periparus ater)* 2013.12.16. Cīrulīšu dabas taka
 99. Cekulzīlīte (Lophophanes cristatus) 2012.10.13. Cīrulīšu dabas taka
 100. Lielā zīlīte (Parus major)*^ 2009.11.14. Loka iela
 101. Zilzīlīte (Cyanistes caeruleus)*^ 2012.02.26. Loka iela
 102. Garastīte (Aegithalos caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis
  1. Garastīte (A. c. caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis
  2. Rietumu garastīte (A. c. europaeus) 2014.02.03. Krasta iela
 103. Dzilnītis (Sitta europaea)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela
 104. Mizložņa (Certhia familiaris)* 2012.11.04. Krasta iela
 105. Paceplītis (Troglodytes troglodytes)* 2012.04.27. Gaujaslīču vecupe
 106. Zeltgalvītis (Regulus regulus)*^ 2012.10.10. Lauciņu karjera apkaime
 107. Vītītis (Phylloscopus trochilus)*^ 2013.04.29. Rūpniecības iela
 108. Čuņčiņš (Phylloscopus collybita)*^ 2012.04.28. Gaujaslīči
  1. Čuņčiņš (P. c. abietinus)*^ 2012.04.28. Gaujaslīči
  2. Sibīrijas čuņčiņš (P. c. tristis / sub-tristis)* 2015.10.09. Lauciņu karjera apkaime (pēc saucienu sonogrammas)
 109. Svirlītis (Phylloscopus sibilatrix)* 2013.07.20. Pārgauja
 110. Zaļais ķauķītis (Phylloscopus trochiloides) 2013.05.30. Peldu iela
 111. Iedzeltenais ķauķis (Hippolais icterina)* 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime
 112. Ceru ķauķis (Acrocephalus schoenobaenus)* 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime
 113. Krūmu ķauķis (Acrocephalus dumetorum)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime
 114. Purva ķauķis (Acrocephalus palustris)*^ 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime
 115. Upes ķauķis (Locustella fluviatilis)^ 2013.06.15. Krasta iela
 116. Kārklu ķauķis (Locustella naevia)* 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime
 117. Melngalvas ķauķis (Sylvia atricapilla)* 2012.06.30. Lenču iela
 118. Dārza ķauķis (Sylvia borin)*^ 2013.05.30. Raiskuma līcis
 119. Gaišais ķauķis (Sylvia curruca)*^ 2014.05.16. Lauciņu karjera apkaime
 120. Brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis)*^ 2012.06.29. Birzes iela
 121. Pelēkais mušķērājs (Muscicapa striata)* 2013.05.30. Pārgauja
 122. Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula)*^ 2012.04.18. Loka iela
 123. Lakstīgala (Luscinia luscinia)*^ 2013.05.30. Loka iela
 124. Zilrīklīte (Luscinia svecica)* 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime
 125. Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca)* 2013.05.02. Sarkanās klintis
 126. Mazais mušķērājs (Ficedula parva)* 2014.05.09. Cīrulīšu vecupe
 127. Erickiņš (Phoenicurus phoenicurus)*^ 2013.09.12. Lauciņu karjera apkaime
 128. Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime
 129. Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra)* 2012.04.30. Lauciņu karjera apkaime
 130. Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe)*^ 2012.05.01. Rūpniecības iela
 131. Melnais meža strazds (Turdus merula)*^ 2012.02.27. Maija iela
 132. Pelēkais strazds (Turdus pilaris)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela
 133. Plukšķis (Turdus iliacus)* 2013.04.18. Lauciņu karjera apkaime
 134. Dziedātājstrazds (Turdus philomelos)*^ 2012.05.02. Peldu iela
 135. Sila strazds (Turdus viscivorus)* 2012.06.29. Krasta iela
 136. Mājas strazds (Sturnus vulgaris)*^ 2012.04.17. Loka iela
 137. Peļkājīte (Prunella modularis)*^ 2014.04.06. Lauciņu karjera apkaime
 138. Dzeltenā cielava (Motacilla flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime
  1. Parastā dzeltenā cielava (M. f. flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime
  2. Ziemeļu dzeltenā cielava (M. f. thunbergi)* 2014.05.03. Lauciņu karjera apkaime
 139. Baltā cielava (Motacilla alba)*^ 2012.04.26. Upes iela
 140. Pļavu čipste (Anthus pratensis)* 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime
 141. Koku čipste (Anthus trivialis)* 2013.05.07. Pipariņu mežs
 142. Zīdaste (Bombycilla garrulus)*^ 2012.10.10. Loka iela
 143. Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime
 144. Niedru stērste (Emberiza schoeniclus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime
 145. Žubīte (Fringilla coelebs)*^ 2012.04.14. Pārgauja
 146. Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla) 2013.04.18. Blaumaņa bulvāris
 147. Svilpis (Pyrrhula pyrrhula)*^ 2012.02.27. Uzvaras bulvāris
 148. Mazais svilpis (Carpodacus erythrinus)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime
 149. Zaļžubīte (Chloris chloris)*^ 2012.10.15. Lauciņu karjera apkaime
 150. Parastais ķeģis (Acanthis flammea)*^ 2012.04.07. Avotu iela
 151. Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni)* 2014.01.06. Loka iela
 152. Ķivulis (Spinus spinus)*^ 2012.03.11. Loka iela
 153. Dadzītis (Carduelis carduelis)*^ 2013.01.03. Loka iela
 154. Kaņepītis (Carduelis cannabina)*^ 2012.03.11. Loka iela
 155. Dižknābis (Coccothraustes coccothraustes)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela
 156. Mājas zvirbulis (Passer domesticus)^ 2012.02.27. Dzintara iela
 157. Lauku zvirbulis (Passer montanus)*^ 2012.09.29. Loka iela

 

Cēsu apkārtnē (līdz 2 km no pilsētas robežas) novērotās putnu sugas

 1. Melnais stārķis (Ciconia nigra) 2013.04.16. Bušugrava, Priekuļu pag.
 2. Trulītis (Calidris minuta) 2013.08.11. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.
 3. Gugatnis (Philomachus pugnax) 2013.07.18. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.
 4. Klusais ķauķis (Iduna caligata) 2014.06.21. Priekuļu pag.

 

2 Comments

 1. Cēsīs un tās apkārtnē nav putniem nozīmīgu pulcēšanās vietu un tām neiet cauri arī lielākie putnu migrācijas ceļi, tomēr Cēsu apkārtne ar savām vecupēm, straujajām upītēm, to gravām ir piemērota vieta vairumam sugu, kuras ir liels retums citā Latvijas teritorijā, bet ir diezgan parastas Cēsu apkārtnē. Šīs sugas pie mums brauc meklēt pat viesi no ārvalstīm, tie ir: apodziņš(arī pārējās pūču sugas), pelēkā cielava, trīspirkstu dzenis (arī pārējās dzeņu sugas), ūdensstrazds, zivju dzenītis, zaļais ķauķītis. Mūsu grupas biedrs ir pierādījis, ka Cēsu pilsētas teritorijā vien ir iespējams novērot teju pusi Latvijā sastopamo putnu sugu, iespējams tas ir viens no labākajiem rādītājiem starp visām pilsētām Latvijā, par to mums iztrūkst dati, bet Valmierai mēs iekabinām :)! Šobrīd, spriežot pēc mūsu mājas lapā publicētā saraksta, ir secināms, ka Cēsu pilsētas teritorijā vislabākās vērošanas vietas ir Lauciņu karjera apkaime un Gaujas vecupes (piemēram, Cīrulīšu dabas taka)

  • Andris Klepers
   Andris Klepers

   Valmierai iekabināt ar lielāku dabas daudzveidību – īpaši plašāko ūdens klaju Cēsu karjera bij. dolomīta karjera veidolā. Bet tas ir labi, ja pastāv tāda pozitīva sāncensība. Protams, Rīgas un Liepājas sugu listes ir apjomīgākas, jo klāt nāk arī vēl jūra. Tur ir pāri pa 200 sugām. Bet šis ir ļoti solīds rādītājs un pastāv potenciāls jau vērot vēl. Lai izdodas!

Comments are closed.