Putnu lauka kursi 2023

Pēc triju gadu pārtraukuma 2023. gadā Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) atkal organizē putnu noteikšanas lauka kursus. Jāuzsver, ka šie ir lauka kursi un tajos ir nepieciešamas nelielas priekšzināšanas. Kursos būs gandrīz tikai un vienīgi lauka ekskursijas dabā. LOB organizēto putnu noteikšanas lekciju ciklu iesācējiem var apmeklēt rudenī un ziemā. 2023. gadā nedēļas nogalē notiks sešas kursu sesijas, katram dalībniekam ir jāpiedalās vismaz piecās no šīm sesijām. Kursi tiek organizēti kā ekskursijas dabā, tādēļ jābūt gataviem uz pārgājieniem līdz 10 kilometriem dienā.

Kursos drīkst piedalīties ikviens. LOB biedriem, jauniešiem līdz 21 gada vecumam un dabaszinātņu studentiem par kursiem jāmaksā puse no summas. LOB brīvprātīgajiem, kas piedalās putnu LOB organizētajos sekojošos putnu monitoringos – 1) ligzdojošo putnu monitoringā (vad. Ieva Mārdega un Dr. Ainārs Auniņš), 2) naktsputnu monitoringā lauksaimniecības zemēs (vad. Dr. Oskars Keišs) un 3) Plēsīgo putnu monitoringā (vad. Andris Avotiņš jun. un Jānis Reihmanis) –, kursi ir bez maksas.

Lai segtu kursu dalībnieku nakšņošanas izmaksas un veicinātu piedalīšanos kursos, nevis pēdējā brīža atteikumu, ir noteikta dalības maksa – 50,00/100,00 EUR (kā jau teikts iepriekš, izņemot monitoringu dalībniekus, bet tiem tāpat jāaizpilda pieteikuma anketa). Šī maksa ir jāsamaksā pirms kursu sesijām – kā jau teikts, lai izvairītos no pēdējā brīža atteikumiem (šādos gadījumos iemaksātā nauda netiek atmaksāta). Šajā maksā nav iekļauti ēdināšanas izdevumi. Par ēdināšanas iespējām katrā konkrētajā ekskursijā tās dalībnieki tiks sīkāk informēti atsevišķā vēstulē. Dažās reizēs ir jābūt gataviem ņemt līdzi savu proviantu (sviestmaizes u. tml.), jo sabiedriskās ēdināšanas iespējas apkārtnē ir ierobežotas un kursu organizētājiem ir apgrūtinoši noorganizēt pārtiku visai grupai (piemēram, purvā). Nakšņošanai dalībniekiem būs nepieciešams savs personīgais guļammaiss. Kursu dalībniekiem kursu norises vietā jānokļūst pašiem – ar sabiedrisko transportu (lielākajā daļā vietu nokļūt ar autobusu vai vilcienu nav nekādu problēmu) vai auto.

Kursos jau piedalījušies dalībnieki atkārtoti var piedalīties kursos, ja tiek nokomplektēta grupa ar vismaz 10 jauniem dalībniekiem.

Lai pieteiktos kursos, lūdzu, atsūtiet aizpildītu pieteikšanās anketu kursu koordinatoram Oskaram Keišam pa e-pastu: oskars.keiss@lu.lv. Pēc tam Jūs saņemsiet sīkākus norādījumus.

Reģistrācijas anketu lūdzu iesūtīt līdz 2023. gada 19. martam. Tad (21. martā) tiks paziņots, vai ir nokomplektēta grupa ar 10 cilvēkiem. Pirms kursu sākuma – līdz 25. martam –, lūdzu, iemaksājiet LOB kontā dalības naudu (Latvijas Ornitoloģijas biedrība; reģ. nr. 40008002230; Swedbank, HABALV22; konts LV34HABA000140J035491, atzīme: “tāda un tāda dalībnieka (vārds, uzvārds) samaksa par LOB Putnu lauka kursiem”) to naudas summu, kas sakrīt ar Jūsu plānoto apmeklējamo sesiju skaitu. Ja jūsu plāni mainās un jūs paziņojat par kursu neapmeklēšanu vismaz vienu nedēļu pirms kursu sesijas, iemaksātā nauda par kursiem tiek atmaksāta (par to jāraksta iesniegums adresēts LOB), ja par nepiedalīšanos paziņojat vēlāk nekā nedēļu pirms kursu sesijas sākuma – nauda netiek atmaksāta.

Kursi notiks, ja pieteiksies vismaz 10 dalībnieku. Ja vajadzīgais dalībnieku skaits (10) nepieteiksies, kursi nenotiks. Ja pieteiksies vairāk dalībnieku, nekā iespējams uzņemt (vairāk par 25), kursos varēs piedalīties tie 25 dalībnieki, kas samaksājuši dalības maksu pirmie (hronoloģiskā secībā). Neparedzētu ārkārtas apstākļu dēļ LOB ir tiesīga mainīt kursu norises vietu vai datumu.

Pēc kursu beigām dalībnieki tiks aicināti kārtot Nord Universitātes putnu pazīšanas (www.birdid.no) eksāmenu par Latviju, taču šo eksāmenu Nord Universitāte uzskata par neoficiālu. Taču pēc sekmīgi nokārtotiem Latvijas eksāmeniem, dalībnieks ir tiesīgs kārtot abus RIETUMU PALEARKTIKAS eksāmenus – tos sekmīgi nokārtojot, Nord Universitāte izsniedz OFICIĀLU izrakstu par RIETUMU PALEARKTIKAS kursa eksāmenu (attēlu un balsu – divi eksāmeni) sekmēm un T-kreklu no Nord Universitātes.

Foto: Katerina Lucka