Tapusi dokumentālā filma “Mājas mežā” par koku nozīmi dabas daudzveidības nodrošināšanā

Lai skaidrotu mežsaimniecībā un kokrūpniecībā mazvērtīgo koku nozīmi dabas daudzveidības nodrošināšanā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība piedāvā dokumentālo filmu “Mājas mežā”.  

Dabā pat vienas sugas izzušana padara kopējo ekosistēmu nestabilāku. Dabā sugām ir jārūpējas un jākontrolē citai cita. Kad kāda suga izzūd, sākas “domino” efekts, kas izraisa izmaiņas visā ekosistēmā. Vecos, vēja lauztos, slīpos un mirstošos kokus apdzīvo daudz un dažādas dzīvās būtnes. Piemēram, dzenis šādos kokos izkaļ dobumus, kurus vēlāk apdzīvo citi dobumos ligzdojošie putni, kukaiņi vai zīdītāji. Šādi koki dabas daudzveidības nodrošināšanai ir visvērtīgākie, jo daudzām sugām top par labāko un bieži vien vienīgo mājvietu mežā, kurpretim mežsaimniecībā un kokrūpniecībā šādi koki nereti tiek uzskatīti par mazvērtīgākajiem kokmateriāliem. 

Dokumentālajā filmā kokrūpniecībā mazvērtīgo, bet dabas daudzveidībā būtisko koku nozīmi un ar tiem saistīto sugu raksturu skaidro ornitologs un biologs Jānis Priednieks, mikoloģe Diāna Meiere un entomologs Uģis Piterāns, daloties zinātnieku atziņās un savos vērojumos dabā. 

Dokumentālā filma tapusi ar “BirdLife International” un “David and Lucile Packard Foundation” atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB komunikācijas konsultante