Apbalvoti LOB biedru fotokonkursa uzvarētāji

Vakar, 11. decembrī, ar saturīgu diskusiju par iespējām palīdzēt Latvijas mežiem noslēdzās LOB biedru fotokonkurss “Dzīvība mirušos kokos: putni”.

Diskusijā “Mežs ir mājas. Kā cilvēks var palīdzēt Latvijas mežiem?” piedalījās Jānis Rozītis (PDF), Jānis Ķuze un Lelde Eņģele (LDF), to moderēja Viesturs Ķerus (LOB). Saruna aptvēra plašu jautājumu loku, sākot no dabai draudzīgas mežu apsaimniekošanas līdz pilsoniskai aktivitātei. Tika grauti stereotipi un rosināts skatīties uz dabas saglabāšanas jautājumiem no cita skatpunkta. Piemēram, tika norādīts, ka dabas aizsardzība nav individuāls pasākums un, kā ieteica Jānis Ķuze, risināt aizsardzības jautājumus var, vienīgi kļūstot politiski aktīviem. Politiskā aktivitāte demokrātijā nav bubulis, no kā jābaidās, bet vienīgā iespēja, kā ietekmēt norises sev apkārt. Diskusijā iesaistījās arī klausītāji ar ierosinājumiem, komentāriem un provokatīviem jautājumiem. Vēlāk būs pieejams diskusijas ieraksts.

Pēc diskusijas sekoja fotokonkursa uzvarētāju apbalvošana. 17 dalībnieku 50 iesniegtās forogrāfijas, kurās fiksēts, cik dažādi putni apdzīvo mirušus kokus, vērtēja pagājušā gada LOB biedru fotokonkursa Grand Prix ieguvējs Armands Majevskis un dabas fotogrāfs Agris Krusts. Vērtēšana notika anonīmi, tas ir, žūrijas locekļi nezināja, kuri ir kuru fotogrāfiju autori. Darbi tika apbalvoti piecās kategorijās.

Grand Prix – Kristaps Liepa: mājas strazdu cīņa ar baltmugurdzeni
1. vieta – Ieva Segliņa: svirlītis
2. vieta – Ilona Gaile: purva tilbīte
3. vieta – Sintija Martinsone: trīspirkstu dzenis
Interesantākais foto – Andris Dekants: mežirbe

Apsveicam uzvarētājus! Paldies diskusijas dalībniekiem un visiem tiem, kuriem bija iespēja klausīties diskusiju klātienē!