Eseju konkurss par dobumainiem kokiem

Aicinām 7.-12. klašu skolēnus piedalīties eseju konkursā, lai iepazītu mežu kā mājas, raksturojot dobumaino koku nozīmi cilvēka dzīvē. Galvenā balva: binoklis no spārnotākā veikala Motacilla.lv. Darbu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 31. janvāris. Iedvesmai var izmantot projekta “Mežs ir mājas: dobumainie koki” sagatavotos materiālus, kas ir pieejami saitē lob.lv/dobumainiekoki.

Eseju konkursa mērķis ir aicināt dalībniekus palūkoties uz dobumainiem kokiem no jauna skatpunkta. Bieži vien cilvēki šādus kokus uztver kā vecus puvekļus un labākajā gadījumā vērtē kā malku. Tomēr dobumaini koki var sniegt cilvēkam krietni lielāku vērtību jeb ekoloģiskos pakalpojumus, nekā pirmajā brīdī šķiet. Aicinām jauniešus iedziļināties dobumaino koku vērtībā tieši no cilvēka viedokļa. Saredzēt skaistumu, vērtību, pakalpojumu.

Esejas tēmas:

1. Kāds cilvēkiem labums no dobumainiem kokiem?

2. Dobumaino koku ekosistēmu pakalpojumi.

3. Biznesa plāns, izmantojot dobumainus kokus.

4. Dobumaino koku ekonomiskais izvērtējums, salīdzinot vismaz trīs izmantošanas veidus.

5. Dobumaino koku nozīme cilvēka dzīvē.

6. Brīvi formulēts esejas nosaukums par tēmu “Dobumaino koku nozīme cilvēku dzīvē”.

 

Darbi jāiesniedz līdz 2020. gada 31. janvārim, sūtot uz e-pastu putni@lob.lv vai pa pastu Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010, ar norādi “Eseju konkursam”. Pašā darbā (nevis e-pasta tekstā vai uz aploksnes) obligāti jānorāda esejas nosaukums, vārds, uzvārds, skola, klase, e-pasts un tālrunis. Darbu iesūtot e-pastā, tas jāpievieno pielikumā kādā no šādiem formātiem: .doc, .docx, .pdf, .odt. Plānots, ka darbu izvērtēšana notiks februārī un apbalvošana paredzēta LOB kopsapulcē 2020. gada 7. martā.

Iedvesmai iespējams izmantot projekta “Mežs ir mājas: dobumainie koki” ietvaros radītos materiālus: lob.lv/dobumainiekoki.

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu 2019. gada rudenī izveidota nodarbība 40 minūšu garumā, iekļaujot arī oriģināli radītas ilustrācijas un videomateriālus. Projekta laikā apmeklētas vairāk nekā 20 skolas dažādās Latvijas vietās, iepazīstinot ar tēmu vairāk nekā 400 skolēnu. Diemžēl visus projekta laikā radītos materiālus nebija iespējams iekļaut vienā nodarbībā, tāpēc tie ir apkopoti vienuviet: lob.lv/dobumainiekoki. Materiāli izmantojami pēc vajadzības gan mācību procesā stundās, gan individuāli redzeslauka paplašināšanai.