LOB kapacitātes stiprināšanas projektā daudz pozitīvu rezultātu

Jauniešu prakse Engurē. Foto: I. Dinsbergs

No 2019. gada 1. marta LOB īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda organizētu projektu “Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai”. Projekta mērķi un uzdevumi tika izpildīti pilnībā, un sasniegtais ir palīdzējis paaugstināt LOB aktivitāti un kļūt redzamākiem sabiedrībā.

Projekta ietvaros tika īstenoti četru līmeņu pasākumi, lai iesaistītu sabiedrību organizācijas aktivitātēs:

1) plašākas sabiedrības (it īpaši jauniešu) sasniegšana, izmantojot sociālos tīklus;

2) dabas izziņas un sadarbības aktivitātes ieinteresētajai sabiedrības daļai (piemēram, Putnu dienas, LOB Ģimeņu dienas u. c.);

3) iespēja iesaistīties LOB aktivitātēs, veicot brīvprātīgo darbu;

4) LOB biedru viedokļu paušana un biedru interešu aizstāvība, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos.

 

Sociālo tīklu aktivizēšana un mērķtiecīga izmantošana, kā arī jaunu sociālo tīklu apgūšana (projekta ietvaros tika izveidots LOB Instagram konts: https://www.instagram.com/lob_lv/) ir ļāvusi LOB kā dabas organizācijai uzrunāt plašāku auditoriju, parādot, ko organizācija dara ikdienā un tuvinot sabiedrību un dabu. Tā kā sociālo tīklu tiešā auditorija lielākoties ir jaunieši, bet neizslēdzot – arī vecāki, skolotāji un dabas interesenti, tad attiecīgi arī šīs auditorijas uzmanība ir pievērsta LOB aktuāliem jautājumiem. Esam saņēmuši arī pozitīvas atsauksmes par sociālo tīklu aktivitātēm. Turklāt, jo lielāka auditorija uzrunāta, jo lielāka interese par LOB organizētiem pasākumiem!

Projekta ietvaros tika organizēti vairāki sabiedrības iesaistes un izglītošanas pasākumi dažādām vecumgrupām. Ar projekta atbalstu pavasarī noritēja Putnu dienas un ievērojamās putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas”. Savukārt vasarā iespējām sarīkot pasākumu bērniem par svīru tematiku, piedalīties ar darbnīcu abos “Dabas koncertzāles” pasākumos, kā arī apciemot trīs pilsētas pilsētu svētku ietvaros, kur rādījām un stāstījām par LOB, putnu balsīm un līdzīgo putnu atšķiršanu. Organizējām arī plaši apmeklēto un īpaši ģimenēm veltīto pasākumu “LOB Ģimeņu dienas”.

Svīru būru gatavošana bērnu un jauniešu pasākumā. Foto: A. Bušs
Interesanti viesi LOB darbnīcā “Dabas koncertzālē”. Foto: M. Latsone
Aktivitātes pilsētu svētkos: jāmēģina izrakt ala putniem! Foto: L. Semerova
Spāru ekskursija LOB Ģimeņu dienās. Foto: E. Kokareviča

Rudens posmā noslēdzām projektu ar trim plašām aktivitātēm: septembrī organizējām Putnu dienu vadītāju semināru, iepazīstinājām ar LOB un daudzām mūsu aktivitātēm atvērto durvju dienā, kā arī rīkojām un veiksmīgi aizvadījām Eiropas Putnu vērošanas dienas. Daļā pasākumu tika iesaistīti brīvprātīgie palīgi.

Putnu dienu vadītāju seminārs. Foto: K. Balcare
Atvērto durvju dienā viesi mēģina noskaidrot, kur ligzdo putni. Foto: E. Kokareviča
Zirņu sala Dārziņos – putniem bagāta vieta. Foto: I. Jakovļevs
Eiropas Putnu vērošanas dienas Kurzemē. Foto: LOB arhīvs

Jaunums bija LOB atvērto durvju diena – iepriekš nebijis pasākumus ar mērķi iepazīstināt ar LOB aktivitātēm brīvā atmosfērā. Eksperimentējot ar pasākuma formu, piedāvājām trīsdaļīgu aktivitāšu kopumu: ekskursiju Dārziņos; aktivitātes LOB birojā, kurās varēja uzzināt par vietējo grupu nozīmi un paveikto, putnu vērošanas specifiku un instrumentiem, iegūt dažādus LOB sagatavotus materiālus un spēlēt spēles par putniem; kā arī interaktīvu LOB aktuālo jautājumu uzdošanas sesiju, kas tika arī filmēta un translēta tiešsaistē. Par LOB atvērto durvju dienu tika sagatavots LTV ziņu sižets.

LOB prakse Jūrmalā – praktikanti E. Lediņa vadībā meklē vistu vanaga ligzdu. Foto: Z. Lase
Interesenti apgūst putnu monitoringa prasmes pie Lubāna ezera. Foto: LOB Rīgas vietējās grupas arhīvs.

Paralēli šiem pasākumiem jaunieši piedalījās ornitoloģiskajās praksēs, interesenti ar zināšanām par putniem darbojās putnu uzskaitēs un mācījās, kā skaitīt putnus Lubāna ezera apkārtnē. Tika izstrādāti arī vairāki reprezentatīvi un izglītojoši materiāli, kas tika izmantoti “Dabas koncertzāles” darbnīcās un pilsētu svētkos. Ar to palīdzību interesentiem bija iespēja uzzināt par alās ligzdojošajiem putniem, kā arī līdzīgo putnu atšķiršanu.

Materiāli elektroniskā formātā pieejami jebkuram interesentam:

Tika sagatavots arī īpašs materiāls bērniem un jauniešiem – buklets “Mans pirmais putnu noteicējs”. Bukletā iekļautas 20 izplatītākās putnu sugas Latvijā ar informāciju, kā tās atpazīt dabā, un interesantiem faktiem par sugām. Buklets ir pieejams drukātā formātā LOB birojā, tas tiks izmantots arī LOB pasākumos un viesojoties skolās. Materiālus izstrādāja māksliniece Līga Zīle Balode.

Lieformāta izglītojošs materiāls “Spārnotie kukaiņu medītāji”

Projekta periodā tika nodrošināta arī dabas interešu aizstāvība, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos. Nozīmīgākie darbi šajā sakarā ir saistījušies galvenokārt ar dabas aizsardzības interešu ievērošanu mežsaimniecībā un lauksaimniecībā. LOB aktīvi un argumentēti iestājas pret paredzētajiem koku ciršanas noteikumu grozījumiem, kas ļautu cirst jaunākus mežus, tā pastiprinot mežsaimniecības negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību. LOB sniedza priekšlikumus topošajam Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskajam plānam Latvijā, lai nodrošinātu to, ka vides aizsardzība tiek pilnvērtīgi iestrādāta nosacījumos, kas regulē lauksaimniecības subsīdiju saņemšanu. Tāpat LOB gatavoja priekšlikumus Nacionālajam attīstības plānam 2021.-2027. gadam, iesaistoties arī plāna izstrādes tematiskajās darba grupās. Neviens no minētajiem procesiem nav noslēdzies, tāpēc LOB šajos virzienos turpinās aktīvi darboties arī pēc projekta beigām.