Noslēdzies projekts “Iepazīsti Babītes novada dabu! II”

Kukaiņu ekskursija entomologa U. Piterāna vadībā. Foto: I. Gaile

Uzstādot informatīvu stendu par putniem rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas “Babīte” teritorijā, veiksmīgi noslēdzies Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējās grupas īstenotais projekts “Iepazīsti Babītes novada dabu II”.

Projekts tika uzsākts šī gada jūnijā ar mērķi izglītot Babītes novada iedzīvotājus par dabas vērtībām savā apkārtnē, ieinteresēt un radīt izpratni par norisēm dabā, kā arī radīt izpratni par kvalitatīvu un videi draudzīgu atpūtu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.

Projekta laikā Babītes novada teritorijā notika vairākas izglītojošas ekskursijas – putnu klausīšanās vakars jūnijā, kukaiņu ekskursija jūlijā, putnu barotavu darbnīca un putnu vērošanas veloekskursija augustā, kā arī sēņu ekskursija oktobrī. Kopumā pasākumos piedalījās apmēram 150 cilvēki. Vislielākais apmeklētāju skaits bija putnu barotavu darbnīcā, kas notika Salas pagasta Sīpolu svētku ietvaros. Svētku apmeklētāji varēja ne tikai izgatavot putnu barotavu, bet arī uzzināt visu par putnu barošanu ziemā, kā arī spēlēt izglītojošas spēles par putniem.

Vislielākā interese bija par kukaiņu ekskursiju – maksimālais dalībnieku skaits tika sasniegts jau dienas laikā pēc ekskursijas izsludināšanas. Šī ekskursija īpaši patika bērniem, kuri varēja izmēģināt dažādus palīglīdzekļus, kādus kukaiņu izpētē izmanto entomologi.

Apmeklēta bija arī sēņu ekskursija, kas iekrita dienā, kad uzkrita pirmais sniegs, bet ekskursijas apmeklētājus tas nenobaidīja, un visi aizrautīgi mikoloģes vadībā “ienira” noslēpumainajā sēņu pasaulē.

Veiksmīga sadarbība izvērtās ar rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu “Babīte”, kurā notika divas projekta ekskursijas. Teritorijā tika uzstādīts arī informatīvs stends par putniem, kurus var novērot audzētavas teritorijā. Ar stendu un tajā redzamajiem putniem, pateicoties šim projektam, varēs iepazīties visi rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas apmeklētāji vēl daudzus gadus.

Putnu plakāts rododendru slekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte”. Foto: no audzētavas arhīva
Putnu klausīšanās vakars. Foto: I. Gaile
Sēņu ekskursija. Foto: B. Kaškina

Projekts “Iepazīsti Babītes novada dabu! II” tika īstenots ar Babītes novada atbalstu projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.

 

Guna Roze, LOB Rīgas vietējās grupas pārstāve