Gājputni atgriezušies, pētījumi turpinās

14.06.2006.

“Lai gan šogad pavasaris bija vēss, un tas aizkavēja pirmo gājputnu – lauku cīruļu un mājas strazdu – atgriešanos par divām nedēļām, šobrīd Latvijā pārradušies ne tikai slavenie melnie stārķi Varis un Maija, bet arī pārējie gājputni. Kā vieni no pēdējiem maijā atlidoja lielie kukaiņēdāji putni, kas ik gadus mēro tālu ceļu no Āfrikas dienvidiem – zaļās vārnas, vālodzes un brūnās čakstes,” informē Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) gājputnu atgriešanās programmas koordinators Mārcis Tīrums. Tomēr gājputnu pētījumi šogad turpinās – ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu šajā vasarā iecerēts izveidot vienotu datu bāzi, kurā tiks iekļautas visas pieejamās ziņas par gājputnu atgriešanās gaitu mūsu valstī kopš 19. gadsimta beigām.

LOB no 2006. gada marta līdz augustam īsteno projektu “Vienotas gājputnu atgriešanās fenoloģijas datu bāzes izveidošana”. Projekta mērķis ir no dažādiem avotiem apkopot pieejamās ziņas par gājputnu atgriešanos Latvijā pēdējo simts gadu laikā, kā arī veikt šo datu analīzi attiecībā uz ilgtermiņa klimatisko pārmaiņu iespējamo norisi un ietekmi uz putniem Latvijā. Pēc projekta noslēguma datu bāze būs pieejama Latvijas Ornitoloģijas biedrībā un turpmāk katru gadu tiks papildināta ar ziņām par gājputnu atgriešanos.

Daudzās Eiropas valstīs regulāra gājputnu atgriešanās datumu reģistrēšana pavasaros notiek jau kopš 19. gadsimta vidus. Šie dati sistemātiski tiek salīdzināti ar klimatiskajiem rādītājiem gan atsevišķās teritorijās, gan Eiropā kopumā. Arī kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā notiek gājputnu atgriešanās reģistrācija un datu apstrāde. Tā piemēram, Igaunijā 132 gadu ilgā laika periodā pētīta lauku cīruļa un baltās cielavas atgriešanās. Iegūtie rezultāti parādīja, ka pēdējo 80 gadu laikā pavasaris ir par astoņām dienām agrāks.

Mūsu valsts teritorijā pirmie gājputnu atgriešanās pētījumi veikti 19. gadsimtā – Jelgavas apkārtnē, laika posmā no 1834. līdz 1839. gadam. Savukārt regulāru gājputnu atgriešanās reģistrāciju LOB uzsāka 1993. gadā un turpina līdz šodienai, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību iesaistot pētījumā Latvijas iedzīvotājus.

Lai papildinātu ornitologu rīcībā esošo informāciju, LOB aicina sniegt ziņas par gājputnu atgriešanos iepriekšējos gados – īpaši nozīmīgi būs dati par gājputnu atgriešanos pirms 1996. gada. Rakstiet mums – Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Kalnciema iela 27, Rīga, LV-1050, zvaniet – 7221580, vai sūtiet e-pastu uz marcis@lob.lv.

 

Papildu informācija:

 

  • gājputnu atgriešanās programmas koordinators Mārcis Tīrums, tālr.: 9193851, e-pasts: marcis@lob.lv 

    Informāciju sagatavoja Ilze Štrausa, LOB sabiedrisko attiecību koordinatore, tālr.: 7221580, e-pasts:ilze@lob.lv