Latvijas Ornitoloģijas biedrība saņem atbalstu darbam ar biedriem

Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā projektu konkursa ietvaros Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu saņēmis Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) projekts “LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei”. Projekta īstenošana tiek uzsākta janvārī. Tā mērķis ir dot pamatu LOB biedru skaita stabilam pieaugumam ar īpašu uzsvaru uz jauniešiem vecumā no 10 līdz 21 gadam, noskaidrojot iedzīvotāju intereses un nodrošinot regulārus kontaktus ar biedriem.

Projekts “LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei” tiks īstenots no 2015. gada janvārim līdz decembrim. Aktivitātes var sadalīt divos pamatblokos – biedru piesaiste un noturēšana un dalība lēmumu pieņemšanas procesos. Papildus minētajiem blokiem paredzētas aktivitātes līdzekļu piesaistei. Pirmajā blokā galvenās aktivitātes ir iedzīvotāju aptauja par interesi iestāties dabas aizsardzības NVO, LOB interneta lapas uzturēšana un kontaktu uzturēšana ar LOB biedriem. Šo aktivitāšu rezultātā kopējais LOB biedru skaits palielināsies līdz 600. Otrajā aktivitāšu blokā paredzēts sniegt atzinumus par izstrādē esošajiem normatīvo aktu projektiem, iesaistīties dabas aizsardzības plānu izstrādes un sertificēto ekspertu darba uzraudzībā. Sagaidāmais rezultāts ir dabas aizsardzības interešu adekvāta ņemšana vērā normatīvo aktu un dabas aizsardzības plānu izstrādes procesos, kā arī sertificēto ekspertu darba kvalitātes uzlabošanās.

 

Vairāk informācijas par projektu LOB interneta lapas projekta sadaļā.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta līdzfinansējums piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma”. 95% programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta

 

Papildu informācija: Agnis Bušs, projekta vadītājs, agnis@putnidaba.lv