Izdots buklets “Putni palieņu pļavās”

Jūnija sākumā iznācis buklets par putniem palieņu pļavās. Tas paredzēts palieņu zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Bukletā sniegta informācija par dabiskajām pļavām Latvijā, kā arī par griezi, ķikutu un citiem palienēs ligzdojošajiem putniem, un tas aicina veikt dabai saudzīgu saimniekošanu šajās pļavās.

Teksta autors ir ornitologs Oskars Keišs. Buklets sagatavots Latvijas Ornitoloģijas biedrībā, tā izdevējs ir LIFE-Daba projekts „Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas savienības sugām un biotopiem”, kuru izpilda Latvijas Dabas fonds. Bukleta apjoms ir 24 lpp., un tas bagātīgi ilustrēts ar Latvijas autoru fotogrāfijām. Buklets pieejams bez maksas gan Latvijas Ornitoloģijas biedrībā, gan Latvijas Dabas fondā.